Strokovni seminar

Seminar

TRAJNOSTNI IN TRAJNI ZAŠČITNI OVOJ STAVBE

17.10.2019

Prijavite se

Webinar

TOPLOTNA IZOLACIJA POD STAVBO – ZAKAJ ŽE?

26.9.2019

Prijavite se

Pretekli dogodki:


Trajne ravne strehe -
Sodražica

Ravne strehe – večna uganka, ki je končno razvozlana! Iz večletnih izkušenj smo se naučili, da je najbolj kritična točka ravne strehe ravno hidroizolacija, pri kateri je treba biti zelo pozoren. S tem mislimo predvsem na njeno zaščito.

Ravna streha za vse življenje -
Dvor Jezeršek

Na brezplačnem izobraževanju vam bomo predstavili kakovostno projektiranje in izvedbo ravnih streh sodobnih skoraj nič-energijskih stavb. Sestavo ravnih streh, odvodnjavanje padavinske vode in osvetlitev prostorov pod ravno streho vam bomo predstavili interaktivno – z detajli, opozorili in priporočili.

Ravna streha za vse življenje

Najpomembnejša funkcija strehe je, da preprečuje vdor vode v prostor. Zato je še kako pomembno, da predvsem pri ravni strehi hidroizolacijo dobro zaščitimo in s tem preprečimo, da bi zaradi izpostavljanja UV-sevanjem, mehanskim poškodbam in ekstremnim temperaturnim spremembam ta začela puščati.

Neprekinjen zaščitni ovoj stavb za izpolnitev zahtev sNES

Toplotna izolacija ovoja stavbe je eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na energetsko učinkovitost stavbe. A načrtovanje neprekinjenega toplotnega ovoja je svojevrsten izziv, saj se lahko zalomi že pri izbiri ustreznih materialov, še posebej tistih, ki bi zagotavljale energijsko učinkovitost stavbe tekom njene celotne življenjske dobe.

Arhitektura ravnih streh

Tehnologija gradnje in ostalih elementov ravnih streh. Izpostavitev prednosti in rešitev, ki jih ponujajo ravne strehe. S tem mislimo predvsem na daljšo trajnost streh zaradi zaščite hidroizolacije in zagotavljanje konstantne toplotne prevodnosti toplotnoizolacijskega materiala tudi v primeru nezaželenega vdora vode.
Odgovarjali smo vam tudi na konkretna vprašanje iz prakse in reševali v se nejasnosti v primeru ravnih streh ter pomagali poiskati boljše rešitve.

Nizkoenergijska enodružinska stavba -
Sodražica

Nizkoenergijske stavbe niso nič novega. Že zdaj so obvezne za vse nove javne stavbe in enako bo veljalo tudi za zasebne investicije po letu 2020.

Kako načrtovati ovoj stavbe, ki se skriva pod terenom? - Sodražica

Na brezplačnem izobraževanju bomo govorili o načrtovanju dela stavbe pod terenom. Razmišljali bomo, zakaj je zelo pomembno, da zaščitni ovoj stavbe peljemo neprekinjeno, prav tako pa vam bomo prikazali tudi aktualne projekte iz prakse in reševanje detajlov. Prijave na brezplačno izobraževanje so že odprte.

Trajna sanacija ravne strehe — praktični primer

Sanacija ravnih streh predstavlja svojevrsten izziv, saj nam lahko ob nepravilni izvedbi povzroči nešteto dodatnih skrbi in stroškov. Predstavitev možnosti nadgradnje finalnega sloja v ozelenjeno streho, ki bo služila kot delček zelenega raja v betonski prestolnici.

Zaščita zdravja uporabnikov v stavbah

Izobraževalni strokovni seminar na temo načrtovanja ne samo energijsko učinkovitih, ampak tudi zdravih objektov. Glavnina strokovnega seminarja je bila namenjena toplotnim mostovom in njihovemu vplivu na nastanek plesni, ki dokazano škoduje zdravju uporabnikov, preostali del je bil namenjen geopatogenim sevanjem in seveda radonu ali “tihemu ubijalcu” in vprašanjem, kako preprečiti njegov vdor v prostor.