Detajl Ravna streha z nepohodno površino

slika Klasična nepovozna 2 TI nad HI