Deli

Montažna hiša je princip gradnje, za katerega so še pred kratkim govorili, da po tradiciji ne spada na slovenska tla. Še več, dvomili so v njeno trajnost in stabilnost. Vsem dvomom navkljub pa je v zadnjih letih opazen trend rasti montažnih gradenj. Tovrstna gradnja je vse bolj priljubljena zaradi hitrosti izvedbe, energijske varčnosti, nizkih stroškov uporabe objekta in zdravega bivalnega okolja. Kot primerna rešitev se je montažna gradnja izkazala tudi v primerih, ko končni uporabnik nima na voljo dovolj časa za spremljanje gradnje in ukvarjanja z različnimi obrtniki. Izbrati mora le primerne temelje, na katerih bo postavljen objekt. 

Kateri pa so ključni kriteriji pri izbiri najprimernejše oblike temeljenja montažne hiše?

1. TEMELJENJE, KI OMOGOČA NIZKO ENERGIJSKO GRADNJO

Zaradi načela nizkoenergijske gradnje in želje po nižanju stroškov temeljenja se je v praksi skoraj izključno uveljavil princip temeljenja na temeljni plošči. Tudi pri montažnih hišah, pri katerih je to edini del, ki se izvede na gradbišču.

2. TEMELJENJE, KI OMOGOČA ZAŠČITO PRED POTRESNIMI SUNKI IN ZDRSI

Teža montažne hiše je tudi do petkrat manjša v primerjavi s klasično gradnjo, zato se komu zdi, da tovrstna gradnja zaradi lažje konstrukcije težje kljubuje potresnim sunkom. Vendar temu ni tako, če je pravilno načrtovana vse od temeljev naprej. Da bi se izognili morebitnim zdrsom objekta in posledičnim poškodbam hidroizolacije ter inštalacijskih vodov, je priporočljivo temeljenje na osnovi SEISMIC temeljne blazine. Ta predstavlja nadgradnjo dosedanjega načina izvedbe s toplotno izolacijo podložene temeljne plošče. SEISMIC temeljna blazina ima preverjeno nosilnost za primer dinamičnih obremenitev, kot so tudi potresni sunki.

3. TEMELJENJE, KI OMOGOČA AKUMULACIJO ENERGIJE IN PREPREČEVANJE TOPLOTNIH MOSTOV

Pri temeljenju montažne hiše je pomembno, da je toplotna izolacija pod armiranobetonsko ploščo, saj na ta način omogočamo stavbi naravno akumulacijo toplote. S tem se tudi izognemo ekstremnemu nihanju temperature v prostoru. Strokovnjaki ocenjujejo, da lahko s kvalitetno gradnjo montažne hiše zmanjšamo stroške ogrevanja tudi za 50 % v primerjavi s klasično gradnjo. K temu pa prispevajo dobro postavljeni temelji.

Toplotna izolacija pod betonskimi temelji omogoča, da zaščitni ovoj (toplotna izolacija in hidroizolacija) poteka neprekinjeno po zunanji strani, s čimer se izognemo vsem potencialnim toplotnim mostovom.

4. TEMELJENJE, KI OMOGOČA ZAŠČITO PRED VDOROM PLINA RADONA

Radioaktivni plin radon lahko preko por v materialih, spojev med stenami in tlemi ter ob inštalacijskih vodih relativno enostavno prehaja v prostor, v večjih količinah pa lahko postane zdravju škodljiv. Najučinkoviteje se mu lahko zoperstavimo že pred pričetkom gradnje, tako da radonsko zaporo vgradimo že v same temelje. Preverite tudi, katera območja v Sloveniji so najbolj ogrožena

5. TEMELJENJE, KI PREPREČUJE POSEDANJE ZARADI ZMRZOVANJA ZEMLJINE POD STAVBO

Težave z zmrzovanjem so se v preteklosti reševale tako, da so bili temelji pri gradnji vkopani v zemljo in s tem pod nivo zmrzovanja. Takšen način temeljenja ni v skladu z nizkoenergijsko gradnjo. Da bi preprečili posedanje objekta zaradi zmrzovanja zemljine pod stavbo, se priporoča uporaba SEISMIC temeljne blazine. Več o takšnem načinu temeljenja si preberite tukaj.

Temeljna plošča, položena na temeljni blazini, je temeljenje, ki izpolni vse zgoraj naštete kriterije in je zagotovo tudi najbolj primerna.

Da bi lahko ugodili vsem zgornjim kriterijem, imamo možnost temeljiti na temeljni plošči, ki jo lahko podizoliramo z uporabo t. i. SEISMIC temeljne blazine. SEISMIC temeljna blazina predstavlja sistem, razvit za potresno ogrožena območja in ima preverjeno nosilnost v primeru dinamičnih obremenitev, kot je potres. Tako v primeru potresnih sunkov ne prihaja do zdrsa med posameznimi sloji. SEISMIC temeljna blazina ščiti hidroizolacijo pred morebitnimi poškodbami, saj je položena med dvema slojema toplotnoizolacijskih plošč.

Taka rešitev nam omogoča kontinuirno nadaljevanje toplotnega ovoja stavbe od elementov montažne hiše do predizvedenih elementov pod temeljno ploščo. Še več, z njo enostavno preprečimo nevarnost zmrzovanja zemljine po obodu stavbe na način, da zemljino dodatno izoliramo tudi izven oboda stavbe. Več o tem si lahko preberite tukaj.

dokument Temeljenje na potresno ogroženih območjih

SEISMIC temeljna blazina: temeljenje nizkoenergijskih stavb na potresno ogroženih območjih

Prenesi dokument