Montažna hiša je princip gradnje, za katerega so še pred kratkim govorili, da po tradiciji ne spada na slovenska tla. Še več, dvomili smo o njeni trajnosti, stabilnosti itn.

Vsem dvomom navkljub pa je trend gradnje montažnih hiš v zadnjih letih skokovito rasel. Kot še posebej primerna rešitev se je izkazala v primerih, ko končni uporabniki niso imeli na voljo toliko časa za spremljanje gradnje in ukvarjanje z različnimi obrtniki. Izbrati so morali le primerne temelje, na katerih bodo montažno hišo postavili.

Kakšni pa so sploh kriteriji za izbiro najprimernejše oblike temeljenja?

1. TEMELJENJE, KI OMOGOČA NIZKO ENERGIJSKO GRADNJO

Zaradi načela nizkoenergijske gradnje in želje po nižanju stroškov temeljenja se je v praksi skoraj izključno uveljavil princip temeljenja na temeljni plošči. Tudi pri montažnih hišah, pri katerih je to celo edini del, ki se izvede na gradbišču.

2. TEMELJENJE, KI OMOGOČA ZAŠČITO PRED POTRESNIMI SUNKI IN ZDRSI

Po številu in moči potresov spada ozemlje Slovenije med aktivnejša območja v Evropi. Montažnim hišam v prid zagotovo govori njihova masa, ki je tudi do petkrat manjša v primerjavi z zidanimi objekti. Na drugi strani pa lahko ravno zaradi njihove majhne mase hitro pride do zdrsa in poškodbe hidroizolacije ter inštalacijskih vodov. Sanacija takih poškodb je skoraj nemogoča, zato je smiselno temeljiti na način, ki omogoča zaščito pred potresnimi sunki in zdrsi.

3. TEMELJENJE, KI OMOGOČA AKUMULACIJO ENERGIJE IN PREPREČEVANJE TOPLOTNIH MOSTOV

Pri temeljih je pomembno, da ni toplotnoizolacijskega materiala na vrhu armiranobetonske plošče, saj moramo stavbi omogočiti naravno akumulacijo energije. To pomeni, da se pri izključenem umetnem uravnavanju temperature (ogrevanje/ohlajevanje) izognemo ekstremnemu nihanju temperature v prostoru. Enostavna je tudi aplikacija talnega ogrevanja, ki se lahko izvede kar v temeljni plošči. Tako kažejo novi nemški trendi. Prav tako omogočimo, da zaščitni ovoj (toplotna in hidroizolacija) poteka neprekinjeno po zunanji strani. S tem se izognemo vsem potencialnim toplotnim mostovom.

4. TEMELJENJE, KI OMOGOČA ZAŠČITO PRED VDOROM PLINA RADONA

Pod temeljno ploščo moramo imeti možnost namestitve radonske zapore, saj tako zaščitimo naše zdravje. Spomnimo se, da je radon drugi najpogostejši vzrok za razvoj raka na pljučih. Preverite, kje so tista najbolj problematična področja za plin radon.

5. TEMELJENJE, KI PREPREČUJE POSEDANJE ZARADI ZMRZOVANJA ZEMLJINE POD STAVBO

Težavo z zmrzovanjem smo v preteklosti reševali tako, da smo temelje pri gradnji vkopali v zemljo pod nivo zmrzovanja. Vendar pa se ta način temeljenja ne sklada z nizkoenergijsko gradnjo, zato moramo težavo rešiti na drugačen način. Več o tem preberite tukaj.

Temeljna plošča, položena na temeljni blazini, je temeljenje, ki izpolni vse zgoraj naštete kriterije in je zagotovo tudi najbolj primerno.

Da bi lahko ugodili vsem zgornjim kriterijem, imamo možnost temeljiti le na temeljni plošči, ki jo lahko podizoliramo z uporabo t. i. temeljne blazine SEISMIC. Temeljna blazina SEISMIC predstavlja sistem, razvit za potresno ogrožena območja, s preverjeno nosilnostjo v primeru dinamičnih obremenitev, kot je potres. Med posameznimi sloji pri potresu tako do zdrsa ne pride. Poleg tega je pri temeljni blazini SEISMIC hidroizolacija zavarovana pred poškodbami tako, da je položena med dvema slojema toplotnoizolacijskih plošč. Z dvema slojema hidroizolacije pa cel sistem skupaj nudi zaščito tudi pred visoko podtalno vodo.

Taka rešitev prav tako omogoča kontinuirano nadaljevanje toplotnega ovoja stavbe od elementov montažne hiše do predizvedenih elementov pod temeljno ploščo. Še več, z njo enostavno preprečimo nevarnost zmrzovanja zemljine po obodu stavbe, in sicer tako da zemljino nekoliko izoliramo tudi izven oboda stavbe. Več si preberite tukaj.

dokument Zaščita pred radonom v stavbi

Hitri vodič
Zaščita pred radonom v stavbi

 

Prenesi dokument