Studija primera: Sanacija terase in ozelenjene ravne strehe

Poslovni objekt v Sodražici: sanacija terase in ozelenjene ravne strehe

Na ozeleneli strehi in terasi poslovnega objekta v Sodražici so se že po nekaj letih začele pojavljati resne težave. Ker pri izvedbi niso predvideli podnebnih ekstremov — hladne zime in vroča poletja — so se zaščitni materiali hitro obrabili, posledično pa sta ozelenela streha in terasa začeli puščati, zamakati in plesneti. V študiji primera preberite, kako smo se problema lotili in ga s premišljeno izvedbo trajno odpravili.

Študija primera vam bo pokazala:

  • zakaj so na poslovnem objektu nastopile težave
  • kako smo se lotili zasnove sanacije,
  • rešitve, kako pomanjkljivosti na strehi učinkovito odpraviti
Studija primera: Sanacija terase in ozelenjene ravne strehe