Temeljna blazina: prvi koraki do potresno varne nič-energijske hiše na Ljubljanskem barju

Temeljna blazina: prvi korak do potresno varne nič-energijske stavbe na Ljubljanskem barju

Je na robu Ljubljanskega barja mogoče zgraditi obstojen in energijsko varčen objekt? Še posebej če vemo, da velja za zelo neugodno potresno lokacijo, njegova močvirnata tla pa so manj nosilna in na določenih področjih lahko celo poplavljajo? S tem vprašanjem se je ukvarjala tudi ekipa izkušenih projektantov in strokovnih izvajalcev, ki je morala izvedbo še posebej dobro premisliti. V študiji primera preberite, kako jim je uspelo.

Študija primera vam bo pokazala:

  • s katerimi izzivi se je investitor pri gradnji stanovanjske hiše soočal,
  • kako jih je ob pomoči izkušenih strokovnjakov z izvedbo temeljne blazine učinkovito rešil,
  • katere ključne koristi mu je izvedba prinesla.
Temeljna blazina: prvi koraki do potresno varne nič-energijske hiše na Ljubljanskem barju