Stiska z višino: kako uspešno sanirati balkon?

Balkon sodi med najbolj izpostavljene dele objekta. V primeru izvedbenih nepravilnosti je zato lahko hitra tarča poškodb, ki jih je treba prej ali slej sanirati.

A tudi pri sanaciji balkona se hitro zgodi, da trčimo ob težavo nezadostne razpoložljive višine — do roba balkonskih vrat — za izvajanje zaščite, kar pomeni, da za popolno sanacijo nimamo enostavnih možnosti, kako brez težav nanesti vse potrebne sloje.

V študiji primera preberite, kako smo navkljub težavi z višino nanesli vse pomembne sloje in hkrati upoštevali vsa ključna pravila gradbene stroke, ki jih pri sanaciji balkona ne smemo prekršiti.

V študiji primera boste izvedeli:

  • kako smo se lotili sanacije balkona,
  • kakšen sistem oz. sosledje elementov smo za sanacijo izbrali,
  • na katera pravila gradbene stroke smo bili še posebej pozorni, da kasneje ne bi nastopile težave.
Image