Funkcionalna in energijska sanacija

Študija primera: TERASA IZ SEDEMDESETIH

Slabo ali nestrokovno izvedene sanacije teras ter ravnih streh lahko povzročijo veliko težav in škode, posledično pa tudi močno poslabšajo kakovost življenja v hiši.

Pri projektu sanacije terase iz sedemdesetih smo se lahko prepričali o napačnih gradbenih odločitvah in dejstvu, da takratni materiali preprosto niso več kos času in vremenskim vplivom. Sanacije smo se ravno zaradi tega lotili tako, da smo najprej odstranili vse stare sloje ter se dela lotili »od začetka«.

V študiji primera preverite:

  • posledice prejšnjih, nekakovostno izvedenih sanacij,
  • pomembnost vseh pravilno izbranih in položenih slojev,
  • prednosti izbrane naklonske toplotne izolacije,
  • postopek izdelave ozelenjenega dela terase in zaščite s perforirano atiko.
Funkcionalna in energijska sanacija