Zaščita pred radonom v stavbi

Nima barve, ne vonja, ne okusa in ga ni mogoče zaznati z nobenim čutilom. Vse to so opisne lastnosti radona, radioaktivnega plina, ki se relativno enostavno skladišči v stavbah in ogroža zdravje uporabnikov. Z novimi zahtevami nizkoenergijske gradnje pa te nevarnosti postajajo še večje, saj se z izjemno zrakotesnostjo in preprečevanjem toplotnih izgub koncentracija radona v prostorih neposredno viša.

Na srečo pa obstaja rešitev, kako učinkovito obvarovati stavbe pred radonom.

V hitrem vodiču preberite:

  • Kaj je plin radon in kdaj vpliva na zdravje uporabnika stavbe?
  • Rešitve za preprečevanje prehajanje radona pri skoraj nič-energijskih in ostalih zelo zrakotesnih stavbah
  • Praktični primer izvedbe zaščite pred radonom
Image