Pravice posameznika


Posameznik lahko od upravljavca FIBRAN d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, fibran@fibran.si, kadarkoli zahteva:

 • potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
  namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;
 • eno (brezplačno ) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznih (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznih ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
  • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov;
  • prejem osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral;
  • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
  • da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Vse zgoraj navedene zahteve lahko posamezniki naslovijo na upravljavca, in sicer po pošti na naslov FIBRAN d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, Slovenija ali po e-pošti na naslov fibran@fibran.si.