Zaključni sloj ravne strehe

Serijo člankov na temo obrnjene ravne strehe nadaljujemo s predstavijo sistemskih rešitev z izvedbami različnih zaključnih slojev glede na namen uporabe.

Govorili smo že o primerni hidroizolaciji, zaščiti hidroizolacije s primerno toplotno izolacijo, o izvedbi naklonskega sloja z naklonsko toplotno izolacijo in pojasnili smo, zakaj je pametno kot ločilni sloj izbrati membrano za hitro odvodnjo vode. 

Enostavna zasnova obrnjene ravne strehe nam omogoča zelo različne izvedbe zaključnega sloja (prikaz prerezov spodaj).

Obrnjeno ravno streho v osnovi sestavljajo sledeči sloji: 

  • nosilna konstrukcija strehe, 
  • naklonski sloj, 
  • hidroizolacija, 
  • toplotna izolacija, 
  • ločilni sloj in 
  • zaključni sloj. 

Posamezne sloje v obrnjeni ravni strehi si lahko ogledate tudi v spodnjem videu.


Ugotovili smo, da je za naklonski sloj priporočljivo uporabiti naklonsko toplotno izolacijo FIBRANxps INCLINE ter da je vredno razmisliti o uporabi ločilnega sloja, ki opravlja tudi funkcijo sloja za pospešeno odvodnjo vode FIBRANskin SEAL.

Obrnjena ravna streha omogoča precejšno stopnjo univerzalnosti v osnovnem sistemu. Ne glede na to, kakšen tip zaključnega sloja je uporabljen, osnovnega dela sistema obrnjene ravne strehe, ki obsega toplotno izolacijo in hidroizolacijo, ne spreminjamo. To pomeni, da lahko namembnost obrnjene ravne strehe brez večjih težav kasneje spremenimo. 

V osnovi glede na namen uporabe obrnjenih ravnih streh ločimo:

  1. nepohodne, 
  2. pohodne, 
  3. ozelenjene in 
  4. povozne strehe. 

Poglejmo si osnovne značilnosti posameznih tipov OBRNJENIH RAVNIH STREH.

1. Nepohodna streha

Ni namenjena redni uporabi, njena glavna funkcija je ščitenje stavbe pred zunanjimi in vremenskimi vplivi. Dostop je omogočen le vzdrževalcem ravne strehe ali strojne opreme, ki je pogosto nameščena na strehi. Nepohodno ravno streho običajno obtežimo s slojem prodca, ki nudi dodatno zaščito spodnjih slojev pred zunanjimi vplivi. Prodec vedno polagamo na ločilni sloj, kot na primer na vodonepropustno membrano FIBRANskin SEAL.

Smernice za načrtovanje obrnjenih streh (ÖNORM B 6253)

1. Vmesne vrednosti se lahko linearno interpolirajo. 
2. Upoštevana nasipna gostota prodca 1900 kg/m3.
3.V primeru uporabe drugega materiala preračunamo potrebno debelino le-tega glede na njegovo gostoto.

Primer sestave nepohodne obrnjene ravne strehe po sistemu OPTIMO :

– prodec
FIBRANskin SEAL
FIBRANxps 300-L
– hidroizolacija
FIBRANxps INCLINE
– nosilna konstrukcija

2. Pohodna streha

Predstavlja dodatno uporabno površino ali razširjen bivalni prostor. Pohodno ravno streho lahko uporabljamo za druženje ali rekreacijo, na primer kot teraso, strešni vrt ali športno igrišče. Zaključni sloji so v tem primeru lahko zelo različni. Najpogosteje se uporablja lesene deske, kamnite ali betonske plošče na distančnikih in keramične ploščice na cementnem estrihu.

Primer sestave pohodne obrnjene ravne strehe po sistemu OPTIMO:

– betonske plošče na distančnikih
FIBRANskin SEAL
FIBRANxps 300-L
– hidroizolacija
FIBRANxps INCLINE
– nosilna konstrukcija

3. Ozelenjene strehe

Ozelenjene strehe lahko predvsem v gosto naseljenih področjih pojmujemo kot vračanje odvzete tlorisne površine nazaj naravi. Poleg estetske vrednosti in možnosti gojenja raznih užitnih ali okrasnih vrst rastlin ozelenjene strehe pripomorejo k izboljšanju mestne mikroklime. Z ozelenjevanjem strešnih površin v mestih tudi močno pripomoremo k zmanjševanju nastajanja urbanih toplotnih otokov oz. predelov mest, kjer je temperatura povišana zaradi akumulacije sončne svetlobe, tipično na betonskih in asfaltiranih površinah. 

Ozelenjene strehe v osnovi delimo na ekstenzivne in intenzivne. Ekstenzivne so bolj enostavne za vzdrževanje, na njih zasadimo enostavno rastje, ki zahteva manjše debeline substrata. Intenzivne strehe pa imajo zahtevnejše rastje z globljim koreninskim sistemom, ki zahteva debelejši substrat in obvezno protikoreninsko zaščito.

V primeru ozelenjene obrnjene strehe je treba pri obremenitvi upoštevati tako specifično težo suhe zemljine, da ustreza zgoraj navedenim zahtevam, kot tudi obremenitev strešne konstrukcije z namočeno zemljino za potrebe dimenzioniranja. Tako pri obtežbi kot pri dimenzioniranju konstrukcije je treba upoštevati tudi obremenitev z rastlinjem po spodnji tabeli.

Obtežbe z rastlinjem

Opomba: Uporabljene so bile nemške in avstrijske smernice za izdelavo obrnjenih streh.

Primer sestave ekstenzivne obrnjene ravne strehe po sistemu OPTIMO:

– substrat in rastje
– geotekstil (FIBRANfilter SF32)
– vodozadrževalni sloj
FIBRANskin SEAL
FIBRANxps 300-L
– hidroizolacija
FIBRANxps INCLINE
– nosilna konstrukcija

4. Povozne ravne strehe

Omogočajo izvedbo dovoznih poti ali parkirnih površin. Seveda moramo biti v fazi projektiranja pozorni na zadostno nosilnost konstrukcije ter tlačno trdnost toplotne izolacije. Zaradi pričakovanih večjih obremenitev, ki izvirajo iz prometne obremenitve, je treba izbrati toplotno izolacijo višje tlačne trdnosti – vsaj 500 kPa ali več.

Primer sestave povozne obrnjene ravne strehe po sistemu OPTIMO:

– povozni sloj
FIBRANfilter SF32
FIBRANxps 500-L (ali 700-L)
hidroizolacija
FIBRANxps INCLINE (500 kPa ali 700 kPa)
nosilna konstrukcija

Za večino opisanih primerov pohodne površine zadostuje osnovni tip toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS), kot je FIBRANxps 300-L, z deklarirano tlačno trdnostjo 300 kPa. V primeru povozne površine strehe pa so pričakovane obremenitve na ravni strehi višje od dopustnih obremenitev tovrstne toplotne izolacije. Pri povoznih strehah se tako poslužujemo toplotne izolacije višje tlačne trdnosti, kot na primer FIBRANxps 500-L ali 700-L. Razlog za uporabo XPS-toplotne izolacije v obrnjenih ravnih strehah tiči predvsem v njenih superiornih lastnostih v primerjavi z ostalimi toplotnimi izolacijami. Najpomembnejša je nizka toplotna prevodnost, ki se zaradi nizke vodovpojnosti ne slabša niti ob izpostavljenosti vlagi in vodi. Zelo pomembna je tudi visoka tlačna trdnost, saj se toplotna izolacija tudi pod večjimi obremenitvami ne vda in omogoča natančno izvedbo zaključnih površin.

Lepota obrnjene ravne strehe se kaže v njenih zaključnih slojih. Na takšni strehi lahko uredimo prostor za druženje, piknike, lahko si uredimo zeliščni ali zelenjavni vrt, na večjih objektih pa površino lahko namenimo športnemu igrišču ali parkirišču. Ravno streho lahko pustimo tudi nedostopno oz. nepohodno ali pa zasadimo nezahtevno rastje, ki potrebuje zgolj občasno vzdrževanje.  

Jesen je vsekakor je čas, da ravno streho pregledamo, tudi tisto, ki ni namenjena vsakodnevni uporabi, in z nje očistimo listje ter vse, kar se je nabralo skozi leto. Redno moramo čistiti tudi odtoke, kajti le tako bo ravna streha dolgo in v polni meri služila svojemu namenu.


Študija primera: AQUATIKA

Študija primera: AQUATIKA

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.