WEBINAR: Spremembe, ki jih uvaja novi PURES-3 na področju toplotnih izolacij

BREZPLAČNI WEBINAR

Pregled novega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3) s poudarkom na zahtevah za potrebne toplotne izolacije toplotnega ovoja stavbe.
Pures

KDAJ? Torek, 28. 03. 2023

KJE? Na spletu (Zoom)

PRIJAVA NA WEBINAR

Junija 2022 sta bila sprejeta nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3) in pripadajoča tehnična smernica TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb. Zahteve novega pravilnika je treba upoštevati tako pri načrtovanju in gradnji novih ter rekonstruiranih stavb kot tudi pri energetski prenovi in vzdrževanju obstoječih stavb.

V sklopu webinarja vas bomo seznanili predvsem z delom novega pravilnika, ki določa minimalno debelino ustrezne toplotne izolacije oz. na novo definira toplotno prehodnost gradnikov toplotnega ovoja stavbe (U-vrednost). V okviru spletnega izobraževanja pa bomo posebno pozornost namenili tudi predstavitvi standarda SIST 1191, ki opredeljuje zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe. V goste smo tokrat povabili mag. Matjaža Zupana, ki je aktivno sodeloval pri pripravi omenjenega standarda.

Vabljeni k ogledu!

PROGRAM:

10:00–10:20 Obravnava toplotnih izolacij v skladu z novim Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah.
Jure Lovšin, mag. inž. stavb., FIBRAN d.o.o.

 • Kratka predstavitev novega pravilnika PURES-3 s poudarkom na zahtevah za potrebne toplotne izolacije toplotnega ovoja stavbe.
 • Kakšne so minimalne debeline toplotne izolacije, da zadostimo novemu pravilniku.
 • Predstavitev posameznih konstrukcijskih sklopov, ki se dotikajo novega pravilnika (konstrukcije v zemlji, fasade, ravne strehe).
 • Kako upoštevati zahteve novega PURES-a v projektih – praktični prikaz s poudarkom na toplotni izolaciji iz ekstrudiranega polistirena.

10:20–10:50 Predstavitev standarda SIST 1191 s praktičnimi primeri
Mag. Matjaž Zupan, univ. dipl. fiz.

 • Predstavitev standarda SIST 1191 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe.
 • Pregled minimalnih pogojev, ki jih določa standard, s poudarkom na XPS toplotni izolaciji.
 • Kako upoštevamo zahteve SIST 1191 v projektih – praktični prikazi.

10:50-11:00 Q&A

Vsa prosta mesta za ogled webinarja so žal zasedena. Vabimo vas, da se prijavite v čakalno vrsto. Če se bo kakšno mesto sprostilo, vas bomo o tem obvestili in vam poslali informacije za ogled webinarja.

Komu je webinar namenjen?

 • Projektantom, arhitektom, načrtovalcem
 • Razvojnikom, inženirjem, tehnologom
 • Pooblaščenim inženirjem in nadzornikom
 • Strojnim in energetskim projektantom
 • Vsej strokovni javnosti

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • Spoznali boste, kako novi PURES-3 vpliva na področje toplotnih izolacij.
 • Spoznali boste, kako upoštevati zahteve novega PURES-a v projektih.
 • Spoznali boste SIST 1191 in zahteve za toplotnoizolacijske materiale za različne vrste vgradnje.
 • Seznanili se boste s primeri, kako v projektu navajati zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov v skladu s SIST 1191.
 • Ker bo spletni seminar potekal v živo, boste lahko tudi sami postavili vprašanje predavatelju ali gostu.