"Spremembe, ki jih uvaja novi PURES-3 na področju toplotnih izolacij"

Pures
Junija 2022 sta bila sprejeta nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3) in pripadajoča tehnična smernica TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb. Zahteve novega pravilnika je treba upoštevati tako pri načrtovanju in gradnji novih ter rekonstruiranih stavb kot tudi pri energetski prenovi in vzdrževanju obstoječih stavb.

V sklopu webinarja smo se seznanili predvsem z delom novega pravilnika, ki določa minimalno debelino ustrezne toplotne izolacije oz. na novo definira toplotno prehodnost gradnikov toplotnega ovoja stavbe (U-vrednost). V okviru spletnega izobraževanja pa smo posebno pozornost namenili tudi predstavitvi standarda SIST 1191, ki opredeljuje zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe. V goste smo tokrat povabili mag. Matjaža Zupana, ki je aktivno sodeloval pri pripravi omenjenega standarda.

Oglej si posnetek webinarja