Temelji za zidano hišo

Odgovor je DA!

Težko je preveč poudariti, kako zelo pomembna je toplotna izolacija pod terenom. Toplotno neizolirana ali slabo izolirana tla in kletna stena so krivec za kar eno tretjino vseh toplotnih izgub stavbe v zimskem času. Vendar toplotne izgube niso vse, kar nas mora skrbeti, če se odločimo zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov izpustiti toplotno izolacijo pod terenom. Kletni ali pritlični prostori so namreč lahko v tem primeru zelo neprijetni in hladni. Še več, ob vznožju sten lahko zagotovo pričakujemo nastanek kondenzata in kaj kmalu tudi plesni.

Kaj narekuje zakonodaja?

Zakonodaja je s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) poskrbela, da se je začelo to področje bolj sistematično urejati, s tem pa narašča tudi zavedanje o pomembnosti celotnega toplotnega ovoja stavbe. Pravilnik namreč predpisuje minimalne debeline toplotnih izolacij, vključno z izolacijo pod terenom. Več o tem, kaj določa novi pravilnik, si preberite tukaj.

Kaj se dogaja s temperaturo v tleh?

Na spodnjem grafikonu je prikazano nihanje temperature v tleh v Ljubljani. Opazimo lahko, da je nihanje precejšne in da se v zimskem času tla precej ohladijo (temperature se približajo ledišču). To pomeni, da prihaja do velikih toplotnih izgub skozi tla in stene pod terenom. Medtem ko se v poletnem času tla ogrejejo na približno 25 °C.

Temperatura v tleh se precej razlikuje od lokacije do lokacije, odvisna pa je seveda tudi od globine. Večja kot je globina, manjša so temperaturna nihanja in manjše so razlike med posameznimi kraji. Veliko je odvisno tudi od vrste zemljine, saj so različne zemljine različno prevodne.

Ne pozabite
  • Pod terenom uporabimo toplotno izolacijo, ki dokazano ohranja svoje karakteristike tudi v vlažnem in mokrem okolju.
  • Toplotna izolacija mora imeti dokazilo Evropske tehnične ocene.
  • FIBRANxps toplotno izolacijske plošče so namenjene ravno takšnim zahtevnim aplikacijam, saj ne vpijajo vode in vlage. Poleg tega lahko prevzemajo velike tlačne obremenitve ter mehansko ščitijo hidroizolacijo.
  • Aktualen PURES določa minimalno debelino toplotno izolacije pod terenom okoli 12 cm.
  • Če želimo večje prihranke energije, moramo to debelino še povečati.
  • Po standardih Pasivne hiše se te številke gibljejo okrog 30 cm.
  • Debeline toplotne izolacije po celotnem ovoju morajo biti približno konstantne oz. enakih debelin. S tem se še dodatno izognemo toplotnim mostom.

Temeljna blazina = toplotna izolacija pod temeljno ploščo

Poleg očitnih koristi toplotne izolacije temeljne plošče z uporabo sistemske rešitve SEISMIC temeljne blazine pridobimo še eno prednost: kot nakazuje že ime, ta v primeru potresa deluje kot blazina. To pomeni, da blaži potresne sile. SEISMIC temeljna blazina deluje enovito in z utori omogoči še boljšo povezavo z armirano betonsko ploščo.

Sestava SEISMIC temeljne blazine v primeru pritličnega objekta:

Preprečitev posedanja zaradi zmrzovanja zemljine pod stavbo

Zemlja v globini vedno vsebuje določeno količino vlage, ta pa pri nizkih temperaturah lahko zmrzne in povzroči različne težave, kot je recimo posedanje zemljine. Voda pri zmrzovanju poveča svojo prostornino, zemlja se nekoliko dvigne, spomladi pa se ob taljenju zopet spusti. Posledica je neenakomerno posedanje in pokanje objekta.

Težavo z zmrzovanjem smo v preteklosti reševali tako, da smo temelje pri gradnji vkopali v zemljo pod nivo zmrzovanja. Vendar so se danes trendi gradnje spremenili in hiše se gradijo povsem na površju. Pri temeljenju na temeljni plošči zmrzovanje enostavno preprečimo z uporabo SEISMIC temeljne blazine. Nevarnost zmrzovanja po obodu stavbe pa rešimo tako, da zemljino izoliramo tudi izven oboda stavbe. Z drugimi besedami: prvi sloj toplotne izolacije 400-L, torej sloj 7 na zgornjem detajlu, podaljšamo, kot je prikazano. Ta dolžina naj bo prilagojena lokaciji, na kateri postavljamo stavbo in poglobljenosti. Običajno znaša približno od 30–60 cm.

Poskrbimo za ustrezno toplotno izolacijo pod terenom

Toplotno izolirana tla dajejo prav poseben občutek toplote v prostoru v zimskem času, tudi če v prostoru sicer ni talnega ogrevanja. Hkrati velja pravilo: manj toplote, kot izgubite, manj jo je treba na novo dovesti. Manj porabljene energije pa ob večjem udobju pomeni tudi finančni prihranek, ki bo zagotovo prišel še kako prav.

SEISMIC temeljna blazina: temeljenje nizkoenergijskih stavb na potresno ogroženih območjih

Hitri vodič

SEISMIC temeljna blazina: temeljenje nizkoenergijskih stavb na potresno ogroženih območjih

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.