Vedno strožje zahteve glede energetske učinkovitosti stavb so v zadnjih letih prinesle vrsto sprememb. Ena od njih je oblika temeljenja, pri kateri namesto pasovnih temeljev temeljno ploščo polagamo na ustrezno toplotno izolacijo in skupaj z izolacijo fasade in strehe ustvarimo neprekinjen toplotni ovoj stavbe brez toplotnih mostov. Tak način gradnje ustreza zahtevam skoraj nič-energijskih stavb (sNES), hkrati pa se lahko izvede tudi zaščita pred zdravju škodljivim plinom radonom.
Image

Temelji so osnova vsakega objekta, pravilna izvedba temeljenja pa eden prvih korakov k trajni in varni gradnji objekta. V tujini se je temeljna plošča, toplotno izolirana s spodnje strani, že izkazala kot najugodnejša rešitev, vendar pa se na potresno ogroženih območjih, kamor spada tudi Slovenija, priporoča dodatna previdnost. Prav s tem namenom klasične plošče toplotne XPS izolacije z gladko površino nadomestimo s ploščami FIBRANxps SEISMIC 400-L, ki imajo na zgornji strani utore, namenjene boljšemu sprijetju z betonom. Ko dodamo še namensko hidroizolacijo, dobimo celovito sistemsko rešitev SEISMIC temeljno blazino.

Slika 1: Dolge plošče FIBRANxps 400-L in FIBRANxps SEISMIC 400-L, ki se vgrajujejo v sistem SEISMIC temeljne blazine.

Toplotna izolacija FIBRANxps

Za izvedbo neprekinjenega toplotnega ovoja predvsem na vkopanih delih stavb uporabljamo izolacijski material iz ekstrudiranega polistirena (XPS). Gre za zelo trdno toplotno izolacijo s širokim razponom tlačne trdnosti in nizko toplotno prevodnostjo, ki je hkrati tudi izredno odporna na vlago in navzemanje vode. Zaradi vseh teh karakteristik veljajo toplotnoizolacijske plošče FIBRANxps za idealen material na mestih, kjer drugi izolacijski materiali ne pridejo v poštev.

V nadaljevanju je predstavljen sistem SEISMIC temeljne blazine z uporabo plošč tlačne trdnosti 400 kPa (nazivna vrednost, pri kateri se material deformira za 10%). Takšna tlačna trdnost zadostuje večini eno- in dvostanovanjskih hiš, seveda pa se lahko glede na statične izračune oz. predvidene napetosti, ki delujejo na toplotno izolacijo, uporabi tudi material z večjo tlačno trdnostjo (500 ali 700 kPa).

Postopek polaganja SEISMIC temeljne blazine

Sistem SEISMIC temeljne blazine ja kompozit med armiranobetonsko temeljno ploščo, toplotno izolacijo FIBRANxps in hidroizolacijo FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk. Zasnovan je za temeljenje energijsko varčnih objektov oz. skoraj nič-energijskih stavb na potresno ogroženih območjih. Tako povezana temeljna blazina namreč deluje sovprežno in enotno s stavbo v primeru potresa.

Sistem SEISMIC temeljne blazine je postavljen na podložni beton, ki se izvede na predhodno utrjen gramozni tampon in služi predvsem kot izravnava terena za polaganje prvega sloja toplotne izolacije FIBRANxps 400-L. Gre za plošče z gladko površino in robovi na preklop, kar omogoča enostavno spajanje brez toplotnih mostov. Plošče s svojimi dimenzijami 2500 × 600 mm izvajalcem omogočajo tudi hitrejše polaganje.

Sledi sloj namenske obojestransko samolepljive hidroizolacije FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk, ki imajo v primeru odcednega terena poleg funkcije hidroizolacije tudi funkcijo povezovalnega elementa. Samolepljiva zgornja stran se namreč močno poveže z zgornjim slojem toplotne izolacije oziroma ploščami FIBRANxps SEISMIC 400-L.

Da je celoten sistem SEISMIC temeljne blazine zares dobro povezan, poskrbijo že prej omenjeni utori na ploščah FIBRANxps SEISMIC 400-L, ki zagotavljajo dober oprijem z betonom armirano-betonske temeljne plošče.

Opisani sistem, trdno povezan v celoto, v primeru potresa kljub delovanju velikih horizontalnih sil preprečuje drsenje med posameznimi sloji. Pri tem pa je treba opozoriti, da se PE folij v sistem SEISMIC temeljne blazine ne vgrajuje!

Pri gradnji na slabše dreniranem terenu je treba posebno pozornost nameniti izvedbi hidroizolacije. V takem primeru vgrajujemo sistem dvoslojne hidroizolacije, ki ga sestavljata enostransko samolepljiva hidroizolacija FIBRANhydro SEISMIC T-3 sk (prvi sloj) ter FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk (drugi sloj). Tako sestavljeno hidroizolacijo nato namestimo v »sendvič« med sloja plošč toplotne izolacije FIBRANxps 400-L in FIBRANxps SEISMIC 400-L.

Pri polaganju dvoslojnih hidroizolacijskih trakov posebno pozornost namenimo ustrezni širini preklopov (najmanj 10 cm). Smer polaganja obeh trakov je pravokotno na smer toplotne izolacije, pri čemer je drugi sloj ustrezno zamaknjen.

  1. Podložni beton
  2. Toplotna izolacija FIBRANxps 400-L (500-L, 700-L)
  3. Opcijsko: enostransko samolepilna bitumenska hidroizolacija FIBRANhydro T-3 sk ali FIBRANhydro ANTIRADON 1,5sk
  4. Dvostransko samolepilna hidroizolacija FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk
  5. Toplotna izolacija FIBRANxps SEISMIC 400-L (500-L, 700-L)
  6. Armiranobetonsko temeljna plošča
 • Slika 2: Sestava SEISMIC temeljne blazine v praksi

Zaščita pred radonom

Z zahtevami po izredno učinkoviti energijski gradnji je v sklopu toplotne zaščite potrebno poskrbeti za zmanjšanje vseh toplotnih izgub skozi špranje ovoja stavbe. Način gradnje z visoko zrakotesnostjo objekta je pravilen, vendar pa so se lahko na nekaterih delih Slovenije pojavijo težave zaradi visoke koncentracije plina radona v stavbah. Temu se lahko izognemo z zagotavljanjem popolnega tesnjenja ovoja stavbe oz. ureditvijo prezračevanja zemljine.

Ker je glavni vir radona zemljina, na kateri stoji stavba, je pri novogradnjah najbolj preprosta rešitev izvedba t.i. radonske zapore, ki je del sistemske rešitve SEISMIC temeljne blazine.

Radonska zapora v obliki enostransko samolepljivega traku FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk se skupaj z dvoslojno hidroizolacijo vgradi med oba sloja toplotne izolacije (FIBRANxps 400-L spodaj in FIBRANxps SEISMIC 400-L zgoraj). Gre za bitumenski trak na nosilcu steklenega voala s slojem aluminija na zgornji strani, ki zagotavlja ustrezno tesnjenje. Širina preklopa med dvema trakovoma mora biti najmanj 15 cm.

Vsi ostali sloji zgoraj si nato sledijo v istem vrstnem redu kot pri klasični rešitvi temeljne blazine z vgradnjo obojestransko samolepljivega traku FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk in toplotno izolacijo FIBRANxps SEISMIC 400-L.


Slika 3, 4 in 5: Raziskave in praksa kažejo, da je v primeru novogradenj radonsko zaporo najbolje vgraditi že pri izgradnji temeljev.

Prednosti SEISMIC temeljne blazine

Izvedba temeljne plošče na toplotni izolaciji iz ekstrudiranega polistirena (XPS) je v zadnjih letih postala povsem običajna, saj prinaša vrsto prednosti, kot so neprekinjen toplotni ovoj stavbe, enostavna in hitra izvedba ter enakomernejši prenos obtežbe na nosilna tla, kar omogoča tudi gradnjo na slabše nosilnih tleh. Med pomembnimi prednostmi je tudi ta, da je sistem hidroizolacije nameščen med dva sloja toplotne izolacije FIBRANxps, kar zagotavlja trajno zaščito pred mehanskimi poškodbami.

Z rešitvijo ANTIRADON temeljna blazina lahko že v začetni fazi gradnje poskrbimo za temelje, na katerih bo zgrajen prijeten in varen dom. Brez težav bo služil več generacijam, varoval pred škodljivimi vplivi plina radona ter zagotavljal varnost v primeru potresa. Ko je namreč objekt enkrat postavljen, so vsi kasnejši ukrepi težko izvedljivi oziroma povezani z zelo visokimi stroški.

dokument SEISMIC temeljna blazina

Hitri vodič
SEISMIC temeljna blazina

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.