Image

O radioaktivnem plinu radonu najpogosteje slišimo takrat, ko so ga v presežni koncentraciji izmerili v kateri izmed vzgojno-izobraževalnih ustanov. Pa ste se kdaj vprašali, kakšna je koncentracija radona v vaši hiši ali stanovanju?

Kaj je radon?

Radon je naravni radioaktivni žlahtni plin brez barve, vonja in okusa. Nastaja v razpadni verigi urana, skritega v zemlji. Radon v odprtih prostorih ne predstavlja grožnje, saj se razredči, porazgubi in premeša z zrakom. V zaprtih prostorih pa lahko njegova koncentracija skokovito narase in takrat lahko prične ogrožati zdravje stanovalcev. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja zaskrbljujoč podatek, da visoka koncentracija radona v stavbah predstavlja drugi največji razlog za raka na pljučih.

Kako radon pride v vaš dom ali druge prostore?

Radon lahko pride v vaš dom, pisarno ali druge prostore kjerkoli je kakšna špranja ali odprtina v temeljni plošči ali vkopanih stenah. Tipične vstopne točke so lahko: razpoke ali napake v temeljni plošči, izpostavljena naravna zemljina ali skala, kot npr. v starih kleteh, jaški, zbiralniki, talni odtoki, napake v stiku temeljne plošče s stenami, odprtine okoli prebojev temeljne plošče za komunalne vode, gradbeni material (npr. granit) pa tudi vodovodne cevi.

Trenutno veljavna zakonodaja določa, da je mejna vrednost koncentracije radona v zraku bivalnega okolja enaka 300 Bq/m3. Ta vrednost nam je vodilo, kdaj je potrebno pričeti s sanacijo radona v stavbi, v primeru, da je mejna vrednost prekoračena. Raziskave kažejo, da 1/3 slovenskih domov presega zgoraj navedeno mejno vrednost.

Meritve radona v prostorih

Ker je plin radon brez vonja, okusa in drugih lastnosti, je nemogoče, da bi ga zaznali. Izpostavljenost radonu tudi ni mogoče povezati s kroničnim kašljem. Vsebnost radona v zraku je najbolje preveriti z meritvami v prostoru, kjer se največ zadržujete. Koncentracija radona v prostoru se določi na podlagi dveh meritev, in sicer med ogrevalno sezono in izven nje, da dobimo letno povprečje.

V Sloveniji se že vrsto let izvaja sistematično pregledovanje in merjenje radona v stavbah, ki ga zagotavlja Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji. V okviru tega programa se lahko prijavite na brezplačno meritev radona v zasebnih hišah in stanovanjih v občinah na področjih z več radona.

Katera so najbolj problematična območja radona v Sloveniji?

Prehajanje radona skozi plasti zemlje se močno razlikuje od lokacije do lokacije in značilnosti tal. Najbolj problematična območja v Sloveniji so Kras, Notranjska in Kočevska. To so namreč območja z zelo razpokanimi kamninami, kar radonu omogoča lažji prehod na površje iz globljih delov zemeljske skorje.

V spodnji tabeli si lahko ogledate mesta v Sloveniji, ki imajo najvišje koncentracije radona.

 • Bloke,
 • Logatec,
 • Cerknica,
 • Loška dolina,
 • Črnomelj,
 • Loški potok
 • Divača,
 • Miren-Kostanjevica,
 • Dobrepolje,
 • Pivka,
 • Dolenjske Toplice,
 • Postojna,
 • Hrpelje-Kozina,
 • Ribnica,
 • Idrija,
 • Semič,
 • Ig,
 • Sežana,
 • Ivančna Gorica,
 • Sodražica,
 • Kočevje,
 • Vrhnika,
 • Komen,
 • Žužemberk.

Spodnji zemljevid prikazuje potencial koncentracije radona v zaprtih prostorih. Z vijolično-rdečo so označena zgoraj našteta območja.

Mesta z nizko koncentracijo radona pa se nahajajo v severovzhodni Sloveniji, alpskem območju in dolinah, ki jih prekriva zaporna plast zemlje.

Zakaj smo se o radonu začeli pogovarjati šele zdaj?

Uhajanje radona poteka že milijone let, vendar doslej stavbe niso bile zrakotesne. Na ovoju stavbe je bilo veliko špranj, skozi katere je potekala nevidna infiltracija zraka. Pretok zraka, ki je zmanjševal koncentracijo radona v stavbi, je potekal samodejno in naravno, tudi če stavbe nismo zračili. Tako je koncentracija radona ostajala na zmerni ravni tudi na bolj ogroženih območjih.

Zdaj, ko so stavbe zaradi izjemno strogih zahtev po učinkovitosti pri porabi energije skoraj popolnoma zrakotesne, pa prihaja do pojava ekstremno visokega nivoja koncentracije plina radona.

Kako se zaščititi pred radonom?

Nekaj osnovnih napotkov smo že razložili v članku Stavbe lahko varujejo zdravje, tokrat pa dodajamo še nekaj specifik. Dokazano je, da mehansko prezračevanje redko predstavlja ustrezno rešitev, saj to povzroča podtlak v prostoru, kar pomeni še hitrejše prehajanje radona skozi konstrukcijo.

Sanacija oz. tesnenje temeljne plošče

V objektu je potrebno poiskati vstopne točke radona in jih sanirati. Ponavadi so odprtine v temeljni plošči večje in s tem investitorju dobro poznane (npr. jaški, večje razpoke). Takšna oblika sanacije je enostavna in cenovno ugodna.

Smernice za gradnjo radonsko varnih stavb

Raziskave in praksa kažejo, da je v primeru novogradenj najbolje uporabiti radonsko zaporo že pri izgradnji temeljev. To rešitev smo pri podjetju FIBRAN dodatno raziskali in izpopolnili. Zaščito proti plinu radonu FIBRANhydro ANTI RADON smo varno vgradili v sistem SEISMIC temeljne blazine, ki je na trgu že zelo dobro uveljavljena rešitev za temeljenje stavb. Radonska zapora se ob hidroizolaciji nahaja med dvema slojema trdne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS), tako da do poškodb ne more priti. Rešitev v celoti temelji na zahtevah nizkoenergijske gradnje in temeljni plošči.

Naučiti se moramo, kako načrtovati stavbe, ki bodo energijsko varčne in hkrati varne pred radonom. V pomoč smo vam pripravili dokument, v katerem podrobno razložimo, kako se pred radonom zaščiti že med fazo načrtovanja stavbe. Preverite sestavo temeljne blazine SEISMIC s slojem ANTI RADON in poglejte, kako se polaganje sloja ANTI RADON izvaja na gradbišču.

Pri vseh aplikacijah toplotne izolacije pod zemljo obvezno zahtevajte oceno ETA (evropska tehnična ocena), ki predstavlja dokazilo o ustreznosti in kakovosti uporabljenega materiala za obdobje 50 let! To pomeni, da se tehnične karakteristike (tudi lambda) ne poslabšajo v celotni življenjski dobi objekta.

dokument Zaščita pred radonom v stavbi

Hitri vodič
Zaščita pred radonom v stavbi

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.