Image

Enostavno prehaja v okolje, nima barve, ne vonja, ne okusa in ne da se ga zaznati z nobenim čutilom. Vse to so opisne lastnosti radona, radioaktivnega plina, ki ga lahko srečamo tudi na določenih območjih po Sloveniji, predvsem tistih s karbonatnimi tlemi. A bolj kot območja je med ljudmi zaskrbljenost povzročilo spoznanje, da se radon skladišči tudi v stavbah, med katerimi so med drugim lahko vrtci in šole. Kaj to pomeni za naše zdravje?

Koncentrat radona se v naravi pojavlja v neškodljivih oblikah, a se lahko zato v večjih količinah skladišči v objektih, ki so zgrajeni na tleh z veliko vsebnostjo naravnega urana. Pri nas so na radon najbolj občutljiva območja Krasa, Notranjske in Kočevskega, predvsem zaradi večje prepustnosti kamnin, iz katerih so sestavljena tla, saj je izvor radija prav v kamninah. To pomeni, da lahko radon na tovrstnih območjih prek por v materialih, spojev med stenami in tlemi in ob inštalacijskih vodih relativno enostavno prehaja tudi v prostore ter lahko v večjih količinah postane zdravju škodljiv.

Deloma se mu lahko zoperstavimo tako, da njegovo koncentracijo v prostoru znižujemo z rednim naravnim prezračevanjem, a pred negativnimi vplivi, med katere štejemo tudi obolenje dihal in razvoj pljučnega raka, se lahko najbolje zaščitimo že pred pričetkom gradnje, in sicer tako da zaščitno membrano pred radonom vgradimo že pod same temelje.
Na srečo je pri gradnji sodobnih nizkoenergijskih hiš izvedba zaščite pred radonom in sevanjem iz zemlje zelo enostaven postopek, in sicer v sklopu SEISMIC temeljne blazine, toplotno podizolirane temeljne plošče, ki hkrati deluje kot potresna blazina.

ZAŠČITA, vgrajena v TEMELJNI BLAZINI

Naj pred nadaljevanjem in predstavitvijo rešitve zgolj spomnimo na osnovno sestavo kompozita SEISMIC temeljne blazine:
Dva sloja gladke toplotne izolacije FIBRANxps tlačne trdnosti najmanj 400 kPa sta medsebojno spojena z dvostransko samolepilno hidroizolacijo, medtem ko je zgornji sloj toplotne izolacije pod imenom SEISMIC preko kanalčkov sprijet z lito AB ploščo brez možnosti razslojitve v primeru potresa.
Za dinamične potresne sile vemo, da lahko delujejo v vseh smereh, zato mora temeljna blazina biti dovolj nosilna in hkrati ustrezno fleksibilna za dušitev drhtenja tal, omejeni pa morajo biti tudi horizontalni pomiki za primer največjih predvidenih potresov pri nas, ker bi le-ti sicer ogrozili cevi v hišo speljanih inštalacij.

S SEISMIC-om proti radonu

V primeru zaščite pred zemeljskim sevanjem ali radonom na prvi sloj toplotne izolacije namestimo hidroizolacijo z antiradonskim vložkom iz nabora v ta namen preizkušenih hidroizolacij FIBRANhydro.

ravna_streha_slika2
Slika: SEISMIC temeljna blazina z vložkom proti prehodu radona

Hidroizolacija drugega sloja je obojestransko samolepilna, pred poškodbami pa se jo takoj zaščiti s FIBRANxps SEISMIC toplotno izolacijo ustrezne tlačne trdnosti ter ustrezne debeline, na katero se vgradi armiranobetonska plošča. Tako se tvori SEISMIC temeljna blazina, ki je hkrati zaščita pred vdorom radona iz zemlje v stavbo, kot tudi odlična zaščita pred zemeljskimi geopatogenimi sevanji. O njih pa več prihodnjič.

Imate v zvezi z radonom in SEISMIC rešitvijo morebitna dodatna vprašanja ali potrebujete nasvet? Pišite nam.

dokument Zaščita pred radonom v stavbi

Hitri vodič
Zaščita pred radonom v stavbi

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.