temelji

Temeljenje novih stavb lahko izvedemo na različne načine, zaradi hitrejše in energijsko učinkovitejše izvedbe pa danes že prevladuje temeljenje na temeljni plošči. V ta namen smo v podjetju FIBRAN razvili SEISMIC temeljno blazino, ki je med arhitekti in gradbeniki že zelo dobro poznana in uveljavljena rešitev. Glede na izkušnje s terena opažamo, da največji izziv predstavlja izvedba detajlov temeljne plošče, zato se bomo tokrat posvetili izvedbi prebojev in bočne zaščite v sistemu SEISMIC temeljne blazine.

Osnovni tip SEISMIC temeljne blazine je kompozit armiranobetonske temeljne plošče in SEISMIC toplotnih izolacij. 

Sestavljen je iz:

SEISMIC temeljna blazina na podložnem
betonu.

1. podložnega betona,
2. toplotne izolacije FIBRANxps 400-L (500-L, 700-L),
3. dvostransko samolepilne bitumenske hidroizolacije FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk
4. enostransko samolepilne bitumenske hidroizolacije FIBRANhydro T-3 sk ali zaščite proti radonu FIBRANhydro ANTIRADON 1,5 sk
5. toplotne izolacije FIBRANxps SEISMIC 400-L (500-L, 700-L) in
6. armiranobetonske temeljne plošče.

Shematski prikaz izvedbe preboja SEISMIC temeljne blazine

Inštalacije lahko v stavbo pripeljemo vertikalno ali bočno skozi temeljno ploščo. Vertikalni preboji so bistveno bolj izpostavljeni, zato zahtevajo posebno pozornost. V sistemu SEISMIC temeljne blazine se preboje izvaja po principu »cev v cevi«. S tem se v izjemnih situacijah omogoči minimalne horizontalne pomike cevi in zagotovi večjo varnost inštalacijskih vodov.

Shematski prikaz tesnjenega
preboja SEISMIC
temeljne blazine

1. Cev
2. Inštalacijska cev
3. Nabrekajoča poliuretanska pena (npr. Sika Boom – 583 Low Expansion)
4. Primer (npr. Sika Primer 215)
5. Trajno elastičnim kit (npr. Sikaflex PRO 3 WF)
6. Hladno bitumenska obloga (kot npr. Sika Igolflex 2K) + steklena armirna tkanina
7. Podložni beton
8. FIBRANxps 400-L
9. FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk
10. FIBRANxps SEISMIC 400-L
11. Armiranobetonska temeljna plošča

Prostor med prvim slojem toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena, kot npr. FIBRANxps 400-L, in inštalacijsko cevjo se zapolni z nabrekajočo poliuretansko peno, da se cev pozicionira v času montaže. Površino cevi se premaže z ustreznim primerjem (kot npr. Sika Primer 215), rego med cevjo in toplotno izolacijo pa se tesni s trajno elastičnim kitom (kot npr. Sikaflex PRO 3 WF). Da se onemogoči dostop vlage pri preboju pod bitumensko folijo, je potrebno odprti del zatesniti. Tesnjenje se izvede z dvokomponentno zaščitno oblogo na osnovi bitumenske emulzije (kot npr. Sika Igolflex 2K) v dveh slojih, pri čemer se v sveži prvi sloj vtisne steklena armirna tkanina (300 g). Preklop na hidroizolacijo FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk in instalacijsko cev mora znašati vsaj 10 cm.

Shematski prikaz preboja SEISMIC temeljne blazine po korakih:

Korak 1: Preboj se izvaja po principu »cev v cevi«


1. Cev
2. Inštalacijska cev


Korak 2: Prostor med prvim slojem toplotne izolacije FIBRANxps 400-L in inštalacijsko cevjo se zapolni z nabrekajočo poliuretansko peno.


3. Nabrekajoča poliuretanska pena


Korak 3: Površino cevi se premaže z ustreznim primerjem, rego med cevjo in toplotno izolacijo se tesni s trajno elastičnim kitom.


4. Primer
5. Trajno elastični kit


Korak 4: Zaključno tesnjenje se izvede z dvokomponentno zaščitno oblogo na osnovi bitumenske emulzije v dveh slojih, pri čemer se v sveži prvi sloj vtisne steklena armirna tkanina.


6. Hladno bitumenska obloga (kot npr. Sika Igolflex 2K)+ steklena armirna tkanina


Zaščita bočnega dela SEISMIC temeljne blazine

Pred začetkom celovite bočne zaščite dela objekta, ki je izpostavljen vodi in vlagi, je nujno najprej zaščititi predel s toplotno izolacijo XPS, saj se v neposredni bližini toplotne izolacije XPS ne sme delati z odprtim ognjem. Zaščito se izvede z dvokomponentno zaščitno oblogo na osnovi bitumenske emulzije, ki se uporabi tudi za tesnjenje prebojev (npr. Sika Igolflex 2K). Zaščitno oblogo se nanese v dveh slojih, pri čemer se v sveži prvi sloj vtisne steklena armirna tkanina (300 g). Pri uporabi materialov za izvedbo hidroizolacije je nujno upoštevati navodila proizvajalca.

Shematski prikaz zaščite bočnega dela SEISMIC temeljne blazine

Shematski prikaz zaščite bočnega dela SEISMIC temeljne blazine po korakih:

Korak 1: Nanos prvega sloja dvokomponentne zaščitne obloge na osnovi bitumenske emulzije.


1. Dvokomponentne zaščitne obloge na osnovi bitumenske emulzije (Sika Igolflex 2K)


Korak 2: V sveži prvi sloj se vtisne steklena armirna tkanina 300 g, povrhu katere se nanese drugi sloj bitumenske zaščitne obloge.


1. Dvokomponentne zaščitne obloge na osnovi bitumenske emulzije (Sika Igolflex 2K)
2. Steklena armirna tkanina (300 g)
3. Dvokomponentne zaščitne obloge na osnovi bitumenske emulzije (Sika Igolflex 2K)


Izvedba vertikalne hidroizolacije objekta


Shematski prikaz vertikalne hidroizolacije objekta

Izvedba vertikalne hidroizolacije zahteva ustrezno podlago. Vertikalno hidroizolacijo FIBRANhydro E-KV-4 se sme variti na vertikalno nosilno konstrukcijo ter na vertikalne in horizontalne dele SEISMIC temeljne blazine, če so predhodno zaščiteni. Zelo pomembno je, da se pri izvedbi segreva hidroizolacijo FIBRANhydro E-KV-4 in ne podlage, saj kljub zaščiti pri temperaturi nad 75 °C obstaja nevarnost taljenja toplotne izolacije XPS.

Vertikalna hidroizolacija se lahko izvede tudi z dvokomponentno zaščitno oblogo na osnovi bitumenske emulzije (Sika Igolflex 2K) in stekleno armirno tkanino 300 g, podobno kot se izvede zgoraj opisana zaščita bočnega dela SEISMIC temeljne blazine. Pri uporabi materialov za izvedbo hidroizolacije je nujno upoštevati navodila proizvajalca. 

Toplotna izolacija bočnega dela SEISMIC temeljne blazine in fasadnega podzidka

Shematski prikaz bočne zaščite SEISMIC temeljne
blazine s toplotno izolacijo FIBRANxps. 

1. Toplotna izolacija FIBRANxps 300-L;
2. Toplotna izolacija FIBRANxps ETICS GF ali FIBRANxps ETICS BT


Pri toplotni zaščiti bočnega dela SEISMIC temeljne blazine, ki bo v neposrednem stiku z zemljino, se vgradi toplotnoizolacijske plošče z gladko površino, kot je npr. FIBRANxps 300-L. Pri toplotni zaščiti fasadnega podzidka (cokla) oz. predela, ki je površinsko obdelan kot kontaktna fasada oz. obložen s keramiko ali kamnom, pa se vgradi toplotnoizolacijske plošče z obdelano površino FIBRANxps ETICS GF oz. FIBRANxps ETICS BT. Zaradi različnih pogojev, ki jim je toplotna izolacija izpostavljena, je zelo pomembno, da izberemo primerne produkte. Izolacija XPS se lahko lepi na podlago z materiali na osnovi bitumenske paste ali poliuretanske pene (za lepljenje plošč XPS je treba strogo upoštevati navodila proizvajalca lepil) in se v zgornji liniji (nad hidroizolacijo) sidra v nosilno konstrukcijo.

Pri načrtovanju SEISMIC temeljne blazine moramo najprej dobro razumeti sosledje slojev, potem pa pravilno izbrati proizvode toplotne izolacije FIBRANxps ter hidroizolacije FIBRANhydro. Pri sami izvedbi pa ne smemo pozabiti detajlov, ki so ključni za zagotavljanje ustrezne zaščite pred izgubami toplote in zaščito stavbe pred vdorom vode oz. vlage. Zelo pomembna sta vgradnja inštalacijskih cevi ter spoj vertikalne in horizontalne hidroizolacije. Ker so stiki najbolj kritična mesta za napake in morebitno vdiranje vode v stavbo, moramo tem detajlom posvetiti največ pozornosti in časa.

dokument SEISMIC temeljna blazina

Hitri vodič:
SEISMIC temeljna blazina — navodila za izvedbo

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.