Trajnost ravne strehe

Precej! Vendar moramo na situacijo vedno pogledati celostno in si zastaviti še eno vprašanje … Koliko je trajnost izbranega materiala pogojena tudi s sosledjem elementov v ravni strehi? Zelo! Torej se rešitev dejansko nahaja v kompleksnem usklajevanju sosledja in izbire materialov.   

Logičen razmislek o izbiri in sosledju materiala 

Ravna streha je del stavbnega ovoja, ki je najbolj izpostavljen ekstremnim vremenskim vplivom. Predvsem mislimo na veliko temperaturno nihanje, ki povzroča raztezanje in krčenje izpostavljenega materiala, in na sončno obsevanja (UV-žarki), ki povzroči pospešeno staranje. Velika temperaturna fluktuacija zahteva najvišjo stopnjo oz. količino toplotne izolacije, saj mora ta »uravnavati« največji toplotni tok skozi konstrukcijo. Toplotni tok je pogojen s temperaturnim gradientom med zunanjo in notranjo površino.  

V enačbo moramo vključiti tudi prvotno funkcijo strehe, ki predstavlja zaščito pred meteornimi padavinami. To dejstvo tudi določa, da je najpomembnejši element v sestavi ravne strehe hidroizolacija. Na tem temelji celosten razmislek o logiki sosledja sestavnih elementov in zaščite hidroizolacije. Slednjo pomaknemo nižje v konstrukcijski sklop, v bolj stabilno okolje, ki prepreči pregrevanje površine in izrazito krčenje ter raztezanje. Hidroizolacijo tako zavarujemo tudi pred vsemi mehanskimi poškodbami. 

Hidroizolacijo lahko pomaknemo nižje v sistem le tako, da nanjo namestimo toplotno izolacijo XPS in s tem ustvarimo obrnjeno ravno streho. 

Razvoj toplotne izolacije, ki jo položimo izven ovoja hidroizolacije

Toplotna izolacija XPS ni nekaj zelo novega. Mogoče je nekoliko novejše razmišljanje o zaščiti hidroizolacije in koncept obrnjene ravne strehe. Vendar je moral tak koncept potrpežljivo počakati, da se je material razvil do te mere, da ga je možno namestiti izven ovoja hidroizolacije, pri tem pa ohrani svoje toplotnoizolacijske (in ostale) lastnosti. Si predstavljate, da bi izven ovoja namestili kakršno koli toplotno izolacijo? Marsikatera bi se popolnoma napila vode in predstavljala samo dodatno težo na stavbi.  


Visoko kakovostni XPS (npr. FIBRANxps) ima skoraj zanemarljiv volumski procent navzemanja vode in vlage ter je razvit ravno za aplikacije toplotne izolacije, kadar jo moramo položiti izven ovoja hidroizolacije, npr. pri obrnjeni ravni strehi. Ustrezen XPS prepoznamo na podlagi dveh vrednosti oz. številk:

  • WL(T), ki ne sme biti večja od 0,7 vol. %, in
  • WD(V) z vrednostjo 1 vol. %.

Ker bo tako sam XPS veliko bolj izpostavljen temperaturnemu nihanju in vodi, moramo imeti zagotovilo, da ne bo spremenil svojih lastnosti v obdobju 50 let, kolikor je neka predpostavljena življenjska doba objekta. To dokazilo dobi material z evropsko tehnično oceno (ETA). Za pridobitev ETA je potrebnih ogromno testiranj in vzorcev, ki dokažejo kakovost ter ustreznost proizvoda. Vendar se moramo zavedati, da to pomeni garancijo za trajnost in kakovost stavbe ter njenega toplotnega ovoja.

Zaradi različnih arhitekturnih aplikacij na ravnih strehah mora biti XPS sposoben prenesti tudi večje tlačne obremenitve, do katerih pride recimo pri povoznih strehah. Poglejmo si nekaj priporočil, ki jih podaja ETAG, ki je tehnična smernica s strani EOTA. 

Vrsta strehe CS (10\Y) [kPa]  CC (2/1,5/50) [kPa]
Nepohodna 300 50
Pohodna 300 50
Povozna 500 150

Razvoj rešitve obrnjene ravne strehe

Slabe izkušnje glede trajnosti in izvedbe hidroizolacije na ravnih strehah so pripeljale do zahtev načrtovalcev in investitorjev po drugačnih rešitvah in usmerjanja v obrnjene ravne strehe. Vseeno pa je tudi obrnjena ravna streha sistem v nastajanju, saj ima tudi nekaj izzivov, ki jih rešujemo z membranami za pospešeno odvodnjo vode, kot je FIBRANskin SEAL. Kot že ime produkta nakazuje, je to membrana, ki pomaga odvesti 90 % vode že na zgornjem nivoju. Namreč voda vseeno ni naš prijatelj in priporočljivo je, da je ne spuščamo globoko v sestavo strehe. Hkrati membrana lahko deluje tudi kot ločilni sloj in preprečuje infiltracijo manjših delcev v sistem. Spodaj podajamo nekaj osnovnih informacij. Membrana je narejena iz neskončno fino brizganih vlaken iz polietilena (PE), spojijo se zaradi pritiska in visoke temperature, brez uporabe veziv ali lepil.

Uporaba takšne membrane je priporočena pri enem sloju toplotne izolacije nad hidroizolacijo in obvezna pri dveh slojih toplotne nad hidroizolacijo. Tako preprečimo potencialni nastanek vodnega filma med ploščama. 

Dodatna informacija, pomembna za načrtovalce

V skladu z dodatkom F standarda SIST EN ISO 6946 je potrebno U-faktor konstrukcijskega sklopa obrnjene ravne strehe v tem primeru korigirati na večjo vrednost. To v praksi pomeni večjo zahtevano debelino toplotne izolacije. V primeru apliciranja membrane FIBRANskin SEAL te korekcije U-faktorja po zgoraj omenjenem standardu ni treba upoštevati, saj 90 % vode odteče že na zgornjem nivoju in ne doseže hidroizolacije.


Hitri vodič obrnjena ravna streha

Hitri vodič:
Z obrnjeno ravno streho do sanjskega prostora pod oblaki

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.