Image

Prav zanimivi občutki so za tehnika, ko se prvič sreča z obrnjeno streho. Streha je namreč res obrnjena ali inverted, kot ji pravijo angleško govoreči strokovnjaki, saj hidroizolacijski sloj leži pod toplotno izolacijo. To pomeni, da termoizolacija ščiti hidroizolacijo in ne obratno.

Enostavna revolucionarna rešitev – obrnjena streha – je v svetu intenzivno v uporabi že od 60. leta prejšnjega stoletja predvsem zaradi pozitivnega učinka ohranjanja lastnosti hidroizolacije in s tem trajnosti strehe. Pri nas jo uporabljajo stari projektantski mački, ki jim poznavanje gradbene fizike ni tuje, še manj pa želijo sanacije na svojih objektih že po prvem desetletju.

In največje priznanje, ki ga slovenski projektant in izvajalec obrnjene strehe lahko dobi, je, da streha velikega ruskega hotela tudi po več kot 40 letih drži, kot bi bila nova.

slika_1_avg_2017
Slika 1: Načrt izvedbe obrnjene strehe

Kako ji to uspeva? Ključ je v izbiri in sosledju materialov. Pri osnovni obrnjeni strehi je hidroizolacija preko ločilnega sloja nameščena na naklonski beton. Na hidroizolacijski sloj je nato prosto položena toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena (xps), obtežena preko koprene s prodcem ali kakšnim drugim materialom, tako da je omogočeno izhajanje vlage (Slika 1). Hidroizolacija je s tem zaščitena in ravna streha postane trajna.

Kakšna toplotna izolacija lahko ščiti hidroizolacijo? Le trdna izolacija, ki ne vpija vode, da ne povečuje toplotne prevodnosti.

Pred čim jo ščiti? Pred pospešenim propadanjem zaradi ultravioletnih žarkov ter pregrevanja in zmrzovanja, pred mehanskimi poškodbami.

Kaj pridobimo? Trajno in uporabno streho.

Tudi pri izvedbi obrnjenih ravnih streh je prostor za izboljšave


Slika 2: Primer ozelenjene obrnjene strehe: Hidroizolacija na naklonski podlagi, toplotnoizolacijske plošče na preklop (L-rob) zmanjšujejo toplotni most na spoju izolacijskih plošč, sloj za zadrževanje vode, filtrski sloj, drobljena opeka, ki bo pomešana s substratom za izbrane rastline. Na robovih strehe bo na filtrski podlagi vgrajen sloj prodca kot obtežitev in hkrati za hitrejše odvodnjavanje.

Kljub temu, da je obrnjena streha bila res revolucionarna in izjemno dobrodošla rešitev za zagotovitev trajnosti ravne strehe v tako ekstremnih letnih časih, kot jih imamo tudi v Sloveniji, ima nekaj pomanjkljivosti, ki si jih v času nizkoenergijske gradnje projektant ne sme privoščiti.

A dobra ideja obrnjene strehe nam lahko služi kot odlična osnova za nastali izziv.

Preprečiti je treba toplotni most na spoju med toplotnoizolacijskimi ploščami, ki ob deževnih hladnih dneh, ko voda zaide do hidroizolacije, streho nekoliko ohladi.
A dvoslojna izolacija, ki bi preprečevala toplotni most, je v primeru obrnjene strehe neustrezna, saj se med sloji naredi vodni film, ki deluje kot parna zapora. In izračun gradbene fizike pokaže tak konstrukcijski sklop kot tehnično napačen. Da bi preprečili toplotni most na spoju toplotnoizolacijskih plošč in hkrati zadovoljili potrebe po večjih debelinah toplotne izolacije, saj dvoslojna ni dovoljena, je nastala DUO streha — gre za kombinacijo klasične ravne strehe in obrnjene ravne strehe, pri kateri je manjši del skupne toplotne izolacije na strehi nameščen pod hidroizolacijo, prav tako pa vgrajevanje parne zapore ni vedno potrebno (preračun gradbene fizike). Z njo je tako mogoče hkrati kvalitetno izvesti dodatno toplotno izolacijo strehe in zaščititi hidroizolacijo pred neposrednimi vremenskimi in mehanskimi poškodbami.

DUO streho pa je mogoče še dodatno oplemenititi tudi z idejo brez toplotnega mostu na robovih in stopiti še korak bliže kakovostni skoraj nič-energijski izvedbi. V praksi najbolj ustrezni rešitvi poznamo pod imeni OPTIMO in SKIN SEAL streha, več o njiju pa prihodnjič.

dokument Z obrnjeno ravno streho do sanjskega prostora pod oblaki

Hitri vodič
Z obrnjeno ravno streho do sanjskega prostora pod oblaki

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.