Image

Neverjetno je, kako se vsi dobro zavedamo, da je potrebno stavbo dobro in kakovostno toplotno izolirati. Še več, pred vrati je implementacija novega PURES-a (Pravilnik o učinkoviti rabi energije) in obveze skoraj nič-energijske stavbe. Spremembe, ki jih novi prinaša novi PURES, bodo veliko strožje zahteve glede maksimalne porabe energije v stavbi. Po drugi strani pa pozabljamo na toplotno izolacijo pod terenom, ki je enako pomembna in ob njeni odsotnosti lahko nastanejo zelo resne težave.

Vzrok nastanka težav in rešitev

Težave nastanejo zaradi izrazitih toplotnih mostov, ki imajo za posledico poslabšanje toplotnih lastnosti in propadanje gradbenih materialov ter ogrožanje zdravja uporabnikov stavbe. Poudarjeni toplotni mostovi nastanejo ob vznožju pritličnih sten (Slika 1 – levo) zaradi odsotnosti toplotne izolacije v zemlji, saj je v tem primeru prekinjen toplotni ovoj. Na tem mestu izgubljamo velike količine energije. Hkrati pa so ta mesta zelo podhlajena. Ko se topel notranji zrak dotakne mrzle površine ob vznožju stene, tam kondenzira in nastane vlažna površina na notranji strani stene. Vlažne stene in topel okoliški zrak pa so odlične razmere za nastanek gliv in plesni, ki dokazano ogrožajo zdravje.

Pozabljamo na toplotno izolacijo pod terenom, ki je enako pomembna in ob njeni odsotnosti lahko nastanejo zelo resne težave.
Teoretično bi lahko pasovne temelje »ovili« s toplotno izolacijo, toda celotna teža stavbe je dejansko skoncentrirana na ozki površini dna temelja in tako bi toplotna izolacija morala biti dosti trša od klasičnih izolacij, da bi te pritiske brez posledic prenesla. Zato priporočamo rešitev, ki lahko izboljša situacijo, kljub temu da toplotni ovoj ni čisto sklenjen (Slika 1 – desno). Toplotni most je sicer še vedno prisoten, vendar precej zmanjšan. Toplotna izolacija, ki se nahaja pod terenom ob temelju, mora zadostiti določenim kriterijem, saj je izven ovoja hidroizolacije in v stiku z vlago. Več o tem povemo nekoliko nižje.

Slika 1: Linijski in točkovni temelji in reševanje toplotnih mostov

Pri linijskih in pasovnih temeljih se toplotnim mostovom ne moremo popolnoma izogniti. Zato se je pri vse strožjih zahtevah po energijskih učinkovitosti pojavila rešitev, t. i. temeljna plošča. To je mogoče dokaj enostavno in hitro izvesti, vseeno pa njena toplotna in hidro zaščita zahteva nekaj premisleka in skrbno izbiro materialov. Toplotna izolacija pod temeljno ploščo je hkrati zelo tlačno obremenjena. Kritične so tudi povezave med posameznimi elementi (toplotna izolacija–beton, toplotna izolacija–hidroizolacija), sploh v primeru potresa, ko prihaja do dodatnih vertikalnih in horizontalnih sil.

Pri linijskih in pasovnih temeljih se toplotnim mostovom ne moremo popolnoma izogniti.
Zato se je pri vse strožjih zahtevah po energijskih učinkovitosti
pojavila rešitev, t. i. temeljna plošča.

Na kaj moramo paziti

Pri izvedbi energijsko učinkovite temeljne plošče je zato ključno, da temeljno ploščo podložimo le s toplotno izolacijo, ki je preverjena za vpliv dolgotrajnih obremenitev in izpostavljenost vlažnim razmeram ter ne spremeni svojih karakteristik. Taka je prav toplotna izolacija FIBRANxps, ki se ne navlaži niti pri dolgotrajni potopitvi v vodo, niti pri prehajanju vlage skozi pore v materialu. Predvsem sta pomembni dve lastnosti, na kateri moramo biti zelo pozorni:

  • WL(T) – delež navlaževanja pri popolni potopitvi, ki ne sme biti večji od 0,7 vol. %, in
  • WD(V) – delež navlaževanja pri difuziji z vrednostjo 1 vol. %, ki je najustreznejša tudi v primeru, ko je izolacija stalno potopljena v vodi (primer visoke podtalnice).

Poleg primernega materiala pa moramo pri aplikaciji pod temeljno ploščo paziti, da sistemsko in enovito izvedemo celoten sklop. Pri potresu so namreč problematični tudi zdrsi elementov pod temeljno ploščo. Zato je potreben poseben sistem, ki te zdrse prepreči. Še posebej problematične so poškodbe hidroizolacije, popravilo pa je praktično nemogoče. Sistemska rešitev temeljna blazina SEISMIC zagotovi, da sta toplotna izolacija in hidroizolacija spojeni v kompozit skupaj s temeljno ploščo. Skupaj delujejo kot ena trdna in stabilna temeljna blazina. Poleg tega s temeljno blazino SEISMIC zagotovimo neprekinjen toplotni ovoj (Slika 2), ki popolnoma izniči vpliv toplotnih mostov. Več o sistemu in sestavljenih elementih si preberite tukaj.

Slika 2: Neprekinjen toplotni ovoj z aplikacijo temeljne blazine SEISMIC.

Poleg zgoraj navedenih zelo pomembnih lastnosti mora imeti vsaka toplotna izolacija, ki se jo namesti v zahtevne aplikacije, dokazilo ustreznosti, ki ga definira Evropska tehnična ocena (ETA). Med zahtevne aplikacije spadajo tako izolacija kletnih prostorov izven hidroizolacije kot aplikacije pod temeljno ploščo. Za pridobitev ETE je potrebno ogromno testiranj in vzorcev, ki dokažejo kakovost ter ustreznost proizvoda. Vendar se moramo zavedati, da le to pomeni garancijo za trajnost in kakovost stavbe ter njenega toplotnega ovoja.

Pozor! Vsaka toplotna izolacija, ki se jo namesti v zahtevne aplikacije, mora imeti dokazilo ustreznosti, ki ga definira Evropska tehnična ocena (ETA).

Za konec poudarimo

Kar 1/3 toplotnih izgub nastane zaradi toplotno neizoliranih tal stavbe. To pomeni, da s toplotno izolacijo lahko prihranimo kar 33 % vse energije za ogrevanje. Poleg energije nam neizolirana tla in kletne stene povzročajo bivalno neugodje, saj so površinske temperature precej nižje. Posledično je precej nižja tudi občutena temperatura v prostoru, ki nam najbolj natančno določi ugodje bivanja. Še več, če obstajajo toplotni mostovi, kot so prikazani na Sliki 1, se pojavu plesni ob vznožju stene ne bomo mogli izogniti! To je lahko problematično tudi z vidika vpliva plesni na zdravje uporabnikov.

Študija primera:
TERASA IZ SEDEMDESETIH

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.