Izolacija stavb v vlažnem okolju

Toplotne izolacije podzemnih konstrukcij so izpostavljene številnim težkim pogojem. Naj omenimo le nekatere: velike t. i. koristne obtežbe, pasivni in aktivni zemeljski pritiski, stalna vlažnost zemljine, dolgotrajna izpostavljenost vodi, ciklusi zmrzovanja in odtaljevanja, pa tudi mehanske poškodbe med potekom gradnje. Pod takšnimi pogoji večina toplotnih izolacij oslabi, predvsem pa izgubi prvotne toplotne izolacijske lastnosti. Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena (XPS) je ena redkih toplotnih izolacij, ki je primerna za uporabo v zemlji. Trdne in skorajda nevpojne izolacijske plošče iz penjenega polistirena, ki so proizvedene s posebnim postopkom ekstruzije, tudi v vlažni zemlji ohranjajo predvidene gradbeno-fizikalne lastnosti. XPS toplotna izolacija je zato ena najbolj ekonomičnih in učinkovitih toplotnih zaščit v zemlji. Med XPS toplotno izolacijo sodijo tudi visokokakovostni proizvodi FIBRANxps. Katere so ključne prednosti te toplotne izolacije, si oglejte tukaj

Zakaj je potrebno pri načrtovanju in izvedbi tolikšno pozornost posvetiti izolacijskemu delu pod nivojem terena?

 • Ker so podzemni deli zgradb kasneje večinoma težko dostopni.
 • Ker je napake pozneje težko odpraviti.
 • Ker so sanacijska dela težka in dolgotrajna.
 • Ker je lahko sanacija zelo draga.

Fasadni cokel je del stavbe, ki se dotika zemljine

Fasadni cokel ali fasadni podzidek je konstrukcijski element, ki povezuje fasado s kletnim zidom ali temelji stavbe. Cokel, ki je v kontaktu z zemljo, je izpostavljen tako vplivom atmosferskih voda kot tudi vlažni zemljini. Ker je odpornost na navlaževanje ena najpomembnejših lastnosti toplotne izolacije na vznožju stavbe, se za fasadni cokel praviloma uporablja toplotno izolacijo iz ekstrudiranega polistirena, kot je npr. FIBRANxps ETICS. Pod nivojem terena pa se uporabi drug tip XPS toplotne izolacije, to je FIBRANxps 300-L z gladko površino (z minimalno vodovpojnostjo) za trajno toplotno zaščito tudi v vlažnem okolju.

V predelu fasadnega cokla in globlje se ne uporablja toplotne izolacije iz ekspandiranega polistirena (EPS). To je material, ki je namenjen vgradnji v suhem okolju. Zavedati se je potrebno, da le izbran material z ustreznimi tehničnimi karakteristikami ustreza posamezni aplikaciji.

Stena v zemlji

FIBRANxps 300-L, vodoodbojna toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena

Zunanja kletna stena, kot tudi vsi ostali elementi stavbe, ki so v stiku z vlažno zemljino ali celo pod nivojem podtalnice, se gradijo vodotesno ali pa so naknadno zaščiteni pred škodljivim vplivom vlage z vodotesnimi membranami ali premazi. Ker je hidroizolacija med gradnjo ali pa zaradi kasnejših vplivov izpostavljena mehanskim poškodbam, hidroizolacijski sloj ogrevanih in neogrevanih kletnih prostorov obdamo s slojem trdne, vodoodbojne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena, kot je FIBRANxps 300-L. Takšna toplotna izolacija ustreza zahtevam vgradnje pod nivojem terena za doseganje trajne mehanske in energijske učinkovitosti.

Ključne prednosti toplotne izolacije kletnih sten:

 • zagotovitev temperaturne stabilnosti v prostoru,
 • preprečevanje rosenja notranje površine stene,
 • zaščita hidroizolacije pred mehanskimi poškodbami,
 • zaščita hidroizolacije pred temperaturnimi vplivi in posledično pred hitrejšim staranjem materiala.

Ustrezna debelina toplotne izolacije

1. OGREVANI PODZEMNI PROSTORI

Minimalna debelina toplotne izolacije kletnih sten ogrevanih prostorov se določi po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah. Pri nizkoenergijskih stavbah in pasivnih hišah se debelina toplotne izolacije sten precej poveča, saj moramo doseči zelo ugoden energijski razred. Pri teh objektih je poleg večje debeline izolacije izrednega pomena brezhibna vgradnja, brez toplotnih mostov. Za skoraj nič-energijske objekte, kjer je potrebna večja debelina toplotne izolacije, se izolacijske plošče polagajo dvoslojno z medsebojnim lepljenjem. Debelina toplotne izolacije je med drugim odvisna od toplotne prevodnosti izolacije, toplotne prehodnosti stene ter želene energijske učinkovitosti celotne stavbe, ki se preračuna s programom gradbene fizike ArchiMAID.

2. NEOGREVANE PODZEMNE KONSTRUKCIJE

Neogrevani kletni prostori, kjer je vpliv spremembe zunanje temperature na temperaturo v globini zemlje zanemarljiv, se lahko toplotno in mehansko zaščitijo z minimalno debelino ustrezne XPS toplotne izolacije, ki služi kot mehanska zaščita hidroizolaciji in hkrati minimalna toplotna zaščita, s katero preprečimo rosenje in nastanek plesni na stenah kletnih prostorov.

Pravilno nameščanje XPS toplotne izolacije na steni v zemlji

S toplotno izolacijskimi ploščami se pazljivo obloži celotna površine zasute stene, vključno z bočnimi stranmi temelja, kjer se sicer pojavljajo povečane toplotne izgube. Plošče se namesti na ravno in čisto površino hidroizolacije tesno drugo poleg druge, z vrstičnim zamikom.

Na predhodno hidroizolirano steno lepimo plošče v vertikalnih pasovih z nizkoekspanzijskim poliuretanskin lepilom. Pri polaganju upoštevamo princip opečne vezave.

Pritrjevanje XPS toplotne izolacije

Toplotna izolacija FIBRANxps se na hidroizolacijsko podlago pritrjuje z nizkoekspanzijskimi poliuretanskimi lepili. Plošče lepimo v vertikalnih pasovih, da voda, ki bi morda prišla za ploščo, čim hitreje odteče. Toplotno izolacijske plošče, ki so nameščene pod nivojem podtalnice, je potrebno lepiti po celotni površini. V tem primeru priporočamo primerne vodoodporne lepilne paste.

Za želeno toplotno učinkovitost kletnih sten moramo posebno pozornost posvetiti:

 • medsebojnemu stiku plošč, da ne omogočimo povečanega prehoda toplote na spojih,
 • izvedbi na prehodu med izolacijo kletne stene in fasadnega cokla,
 • izvedbi na prehodu med izolacijo temeljev objekta in kletne stene,
 • pri slabo odcednih zemljinah je okoli toplotno izoliranega objekta obvezno izvesti drenažo in ustrezno odvodnjavanje meteornih in podzemnih voda,
 • toplotnim mostovom, kot so inštalacijski preboji, svetlobni jaški, spoji ogrevanega in neogrevanega dela objekta.

Toplotni mostovi

Toplotni mostovi so povečan prehod toplote v primerjavi z neposredno okolico. Poleg povečanja toplotnih izgub lahko povzročijo viden in moteč kondenzat. Na površini vlažnih sten, stropov in tal se pričnejo razvijati glivice in plesni.

Da se ognemo toplotnim mostovom, moramo paziti, da ne prekinemo toplotne izolacije vzdolž celotnega ovoja ogrevanega dela stavbe. Več o toplotnih mostovih si lahko preberete tukaj.

Posledica toplotnih mostov je razvoj plesni.

Svetlobni jaški

Hladni konstrukcijski elementi, kot so svetlobni jaški, terase, hladni sosednji prostori ali stavbe in druge posamezne konstrukcije, morajo biti od ogrevanega dela objekta ločeni oz. izolirani, da na teh delih preprečimo povečan prehod toplote in ostale nezaželene posledice tovrstnih toplotnih mostov.


Temeljenje na temeljni plošči in usmeritev pri projektiranju

Neprekinjen toplotni ovoj stavb brez toplotnih mostov pri dobro izvedenih nizkoenergijskih stavbah (pasivnih, skoraj nič-energijskih hišah) zagotavlja le toplotna izolacija, nameščena tudi pod temelji objektov, kar je v praksi izvedljivo s temeljenjem na temeljnih ploščah. S takšno rešitvijo maksimalno omejimo toplotne izgube skozi konstrukcije v zemlji, zato je pri skoraj nič-energijskih hišah tovrstno temeljenje verjetno edina ustrezna možnost. Kot primer dobre prakse je zagotovo temeljenje na SEISMIC temeljni blazini.

Temelji in tla na terenu

Industrijska, delavniška in skladiščna tla, pa tudi podi pritličja nepodkletenega objekta ali kleti so v primerjavi z ostalimi talnimi površinami veliko bolj izpostavljeni številnim obremenitvam in vlagi. Zato so pri takšnih konstrukcijah upravičene zahteve po vgradnji nosilne in nevpojne toplotne izolacije XPS, ki tudi v primeru nepredvidenih situacij, kot so poplave, ne izgubijo svoje energijske učinkovitosti in trdnosti.

Toplotna zaščita tal proizvodnje hale s FIBRANxps 400-L.

Pravilna izbira toplotne izolacije za vgradnjo v vlažnem okolju je ključnega pomena. Toplotno učinkovitost dosežemo le s toplotno izolacijo, ki tudi v vlažni zemlji ohranja predvidene gradbeno-fizikalne lastnosti. Trdne in skorajda nevpojne izolacijske plošče XPS v tovrstnih aplikacijah so ena najbolj ekonomičnih in učinkovitih toplotnih zaščit.


Izolacija fasada

Toplotna izolacija za fasade, fasadni cokel in kletne stene

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.