Prenova

Gradnja nove hiše ali nakup nepremičnine je v življenju večine ljudi ena od pomembnejših finančnih odločitev. Ob visokih cenah nepremičnin in sredstvih, ki so vedno omejena, pa se marsikdo raje odloči za prenovo obstoječega doma. Vendar je tudi temeljita in strokovna celostna prenova za večino gospodinjstev nezanemarljiv finančni zalogaj, zato se splača pametno načrtovati finančno konstrukcijo prenove in izkoristiti vse vire, ki so na voljo.

Marsikoga bo zato razveselila novica, da lahko za energetsko učinkovito prenovo svojega doma pridobi tako ugodno kreditiranje kot tudi nepovratna sredstva, ki jih razpisuje slovenski Eko sklad. Podrobne informacije lahko pridobite na uradni strani Eko sklada, na tem mestu pa bomo na kratko opisali ključne postavke za pridobitev subvencije ali kredita pri prenovi strehe ali fasade, ki spadata med finančno zahtevnejše zalogaje.

V Evropskem parlamentu je bila z namenom zmanjšanja škodljivih emisij že leta 2010 sprejeta direktiva o energetski učinkovitosti, ki je predvidela prehod na nizkoenergijsko (pasivno) gradnjo. Za stavbe javnega značaja, ki so v lasti Republike Slovenije, ta določba velja že od 31. decembra 2018, od 1. januarja 2021 pa morajo biti skoraj nič-energijske tudi tiste stavbe, za katere se odda novo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja.

Vse spodbude Eko sklada sledijo smernicam evropske direktive, ponujajo ugodne možnosti kreditiranja za številne okoljske naložbe, pri čemer sta za investitorja zanimivi predvsem dve postavki:

Prvič: odplačilna doba kredita znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb je možnost odplačevanja največ 20 let.

Drugič: pravica do kredita se lahko odobri največ do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita pa znaša 1.500,00 EUR. Obrestna mera v okviru javnega poziva je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.

Pridobitev subvencije za obnovo fasade

Če ste se odločili, da bi radi izboljšali toplotno učinkovitost vaše fasade, morate biti pozorni, da ste do subvencije Eko sklada upravičeni zgolj v primeru, da je bilo gradbeno dovoljenje za stavbo, ki jo želite obnoviti, izdano pred 1.7.2010. Stavba ima lahko novejše prizidke, nadzidke ali je do določene mere rekonstruirana, vendar boste morali v tem primeru priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Toplotna izolacija fasade mora biti izvedena z minimalno 16 centimetrov debelim slojem izolacijskega materiala (toplotna prevodnost: λ ≤ 0,036 W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala, na način, da bo razmerje λ/d ≤ 0,230 W/m2K.). Ta izračun velja za vgradnjo FIBRANxps toplotne izolacije.

Višina subvencije znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade.

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema vključno s toplotno izolacijo,
 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«),
 • postavitev gradbenega odra,
 • odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic,
 • obdelavo špalet,
 • nakup in vgradnjo okenskih polic,
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Pridobitev subvencije za obnovo strehe

Tudi za obnovo strehe velja, da ste do subvencije Eko sklada upravičeni zgolj v primeru, da je bilo gradbeno dovoljenje za stavbo, ki jo želite obnoviti, izdano pred 1.7.2010.

Izvedba toplotne izolacije strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru mora biti opravljena z najmanj 25 cm debelim slojem toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,035 W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,140 W/m2K. Izračun velja za vgradnjo FIBRANxps toplotne izolacije.

Višina subvencije znaša enako kot pri fasadi, to je do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.

Priznani stroški naložbe v prenovo strehe pa vključujejo: 

 • nakup in namestitev izolacijskega materiala (vključno s parno zaporo in paroprepustno folijo),
 • zaključne obloge pri izolaciji strehe (npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge; pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge),
 • pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge,
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Morda vam tehnične specifikacije niso najbolj blizu. V tem primeru bo zagotovo najbolje, da se posvetujete z usposobljenim strokovnjakom, ki vam bo znal svetovati, na kakšen način se lotiti načrtovanja dolgoročne naložbe v kakovost svojega bivanja in vrednost vaše nepremičnine.

dokument Kako do energijsko varčne kamnite fasade?

Hitri vodič
Kako do energijsko varčne kamnite fasade?

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.