Fibran fasada

Montažna hiša je princip gradnje, za katerega so še pred kratkim govorili, da po tradiciji ne spada na slovenska tla. Še več, dvomili so v njeno trajnost in stabilnost. Vsem dvomom navkljub pa je v zadnjih letih opazen trend rasti montažnih gradenj. Tovrstna gradnja je vse bolj priljubljena zaradi hitrosti izvedbe, energijske varčnosti, nizkih stroškov uporabe objekta in zdravega bivalnega okolja. Kot primerna rešitev se je montažna gradnja izkazala tudi v primerih, ko končni uporabnik nima na voljo dovolj časa za spremljanje gradnje in ukvarjanja z različnimi obrtniki. Izbrati mora le primerne temelje, na katerih bo postavljen objekt. Ni vseeno, za kakšno obliko temeljenja se odločite, na to vpliva predvsem nosilnost same zemljine. Do nedavnega so se najpogosteje uporabljali pasovni in točkovni temelji, danes pa prevladuje temeljenje na temeljni plošči.

Kaj je temeljna plošča?

Temeljna plošča se od pasovnih temeljev razlikuje predvsem po načinu raznosa teže stavbe v temeljna tla. Gre za armiranobetonsko ploščo debeline okoli 25 do 30 cm, ki jo je zelo enostavno opažiti. Medtem ko pri pasovnem temelju govorimo o linijski obtežbi, pri temeljni plošči govorimo o ploskovni obtežbi. To pomeni, da enako maso stavbe na zemljo prenašamo preko večje površine, čemur sledi, da je napetost pod temeljem manjša. To nam omogoča, da pod temeljno ploščo namestimo posebno toplotno izolacijo, ki je sposobna prenašati takšno težo, s tem pa stavbo naredimo še bolj energetsko učinkovito.

Prednosti temeljenja montažne hiše na temeljni plošči

1. TEMELJENJE, KI OMOGOČA NIZKO ENERGIJSKO GRADNJO

Zaradi načela nizkoenergijske gradnje in želje po nižanju stroškov temeljenja se je v praksi skoraj izključno uveljavil princip temeljenja na temeljni plošči. Tudi pri montažnih hišah, pri katerih je to edini del, ki se izvede na gradbišču.

2. TEMELJENJE, KI OMOGOČA ZAŠČITO PRED POTRESNIMI SUNKI IN ZDRSI

Teža montažne hiše je tudi do petkrat manjša v primerjavi s klasično gradnjo, zato se komu zdi, da tovrstna gradnja zaradi lažje konstrukcije težje kljubuje potresnim sunkom. Vendar temu ni tako, če je pravilno načrtovana vse od temeljev naprej. Da bi se izognili morebitnim zdrsom objekta in posledičnim poškodbam hidroizolacije ter inštalacijskih vodov, je priporočljivo temeljenje na osnovi SEISMIC temeljne blazine. Ta predstavlja nadgradnjo dosedanjega načina izvedbe s toplotno izolacijo podložene temeljne plošče. SEISMIC temeljna blazina ima preverjeno nosilnost za primer dinamičnih obremenitev, kot so tudi za potresne sunke.

3. TEMELJENJE, KI OMOGOČA AKUMULACIJO ENERGIJE IN PREPREČEVANJE TOPLOTNIH MOSTOV

Pri temeljenju montažne hiše je pomembno, da je toplotna izolacija pod armiranobetonsko ploščo, saj na ta način omogočamo stavbi naravno akumulacijo toplote. S tem se tudi izognemo ekstremnemu nihanju temperature v prostoru. Strokovnjaki ocenjujejo, da lahko s kvalitetno gradnjo montažne hiše zmanjšamo stroške ogrevanja tudi za 50 % v primerjavi s klasično gradnjo. K temu pa bistveno pripomore izvedba toplotno učinkovite temeljne plošče.

Toplotna izolacija pod temeljno ploščo omogoča, da zaščitni ovoj (toplotna izolacija in hidroizolacija) poteka neprekinjeno po zunanji strani, s čimer se izognemo vsem potencialnim  toplotnim mostovom.

4. TEMELJENJE, KI OMOGOČA ZAŠČITO PRED VDOROM PLINA RADONA

Radioaktivni plin radon lahko preko por v materialih, spojev med stenami in tlemi ter ob inštalacijskih vodih relativno enostavno prehaja v prostor, v večjih količinah pa lahko postane zdravju škodljiv. Najučinkoviteje se mu lahko zoperstavimo že pred pričetkom gradnje, tako da radonsko zaporo vgradimo že v same temelje. Preverite tudi, katera območja v Sloveniji so najbolj ogrožena

5. TEMELJENJE, KI PREPREČUJE POSEDANJE ZARADI ZMRZOVANJA ZEMLJINE POD STAVBO

Težave z zmrzovanjem so se v preteklosti reševale tako, da so bili temelji pri gradnji vkopani v zemljo in s tem pod nivo zmrzovanja. Takšen način temeljenja ni v skladu z nizkoenergijsko gradnjo. Da bi preprečili posedanje objekta zaradi zmrzovanja zemljine pod stavbo, se priporoča temeljenje na temeljni plošči oz. na SEISMIC temeljni blazini. Preberite si več o sistemski rešitvi SEISMIC temeljna blazina.

Temeljna plošča, položena na temeljni blazini, je oblika temeljenja, ki zagotavlja učinkovito izvedbo nizkoenergijske, pasivne ali skoraj nič-energijske montažne hiše.

Izvedba temeljne plošče

Da bi lahko ugodili vsem zgornjim kriterijem, imamo možnost temeljiti na temeljni plošči, ki jo lahko podizoliramo z uporabo t. i. SEISMIC temeljne blazine. SEISMIC temeljna blazina predstavlja sistem, razvit za potresno ogrožena območja in ima preverjeno nosilnost v primeru dinamičnih obremenitev, kot je potres. Tako v primeru potresnih sunkov ne prihaja do zdrsa med posameznimi sloji. SEISMIC temeljna blazina ščiti hidroizolacijo pred morebitnimi poškodbami, saj je položena med dvema slojema toplotnoizolacijskih plošč.

Taka rešitev nam omogoča kontinuirno nadaljevanje toplotnega ovoja stavbe od elementov montažne hiše do predizvedenih elementov pod temeljno ploščo. Še več, z njo enostavno preprečimo nevarnost zmrzovanja zemljine po obodu stavbe na način, da zemljino dodatno izoliramo tudi izven oboda stavbe.

dokument Temeljenje na potresno ogroženih območjih

SEISMIC temeljna blazina: temeljenje nizkoenergijskih stavb na potresno ogroženih območjih

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.